Spring naar de hoofdtekst

Vijf tips voor HR om een milieuvriendelijke organisatie te verwezenlijken

Duurzaamheid. Milieuvriendelijkheid. Het zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden voor organisaties en medewerkers. En daarmee ook voor HR.

Duurzaamheid. Milieuvriendelijkheid. Het zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden voor organisaties en medewerkers. En daarmee ook voor HR. Want duurzaamheid zorgt niet alleen voor kostenbesparingen, het is ook is een vorm van goed werkgeverschap. Het geeft een moderne uitstraling op de arbeidsmarkt. En het kan de betrokkenheid, motivatie en vitaliteit van medewerkers vergroten. Zo ervaar ik dat zelf ook: ik werk liever voor een organisatie waar duurzaamheid aandacht krijgt, dan voor een organisatie waar dat niet zo is. Een belangrijk thema dus, als het aan mij ligt. Maar hoe ga je hier als HR-afdeling mee aan de slag? Wat kan je doen om duurzaamheid en milieuvriendelijk gedrag te stimuleren? In deze blog geef ik vijf tips.

1. Digitaliseer HR-processen

Veel organisaties kunnen het papiergebruik op de werkvloer nog flink omlaag brengen. En hier kan HR een rol in spelen. Denk bijvoorbeeld aan processen als de HR gesprekscyclus, waarbij veel organisaties nog gebruik maken van papieren formulieren en/of geprinte gespreksverslagen. Maar ook salarisstroken, declaraties, roostering, het personeelsdossier, de verzuimregistratie of de administratie van opleidingen wordt nog regelmatig analoog bijgehouden. Digitalisering van deze processen en de inzet van ondersteunende software is een grote stap richting duurzaamheid. Gelukkig zien al veel bedrijven dit in. Zo blijkt uit de Raet HR Benchmark 2014-2015 dat 50% van de organisaties milieuvriendelijkheid als belangrijke reden ziet voor het invoeren van e-HRM.

2. Stimuleer milieuvriendelijke manieren van reizen

Je kan medewerkers ook aanmoedigen om milieuvriendelijk te reizen en dit faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan voor medewerkers die dichtbij kantoor wonen. Naast het belastingvoordeel heeft dat als voordeel dat het de gezondheid van medewerkers ten goede komt. Bevorder fietsen naar het werk door bijvoorbeeld mee te doen aan de ‘Rij2op5’ campagne, waarmee onderhoudsbeurten aangeboden worden en medewerkers e-bikes kunnen uitproberen. Stimuleer dat medewerkers het openbaar vervoer pakken, een energiezuinige, hybride of elektrische leaseauto uitkiezen of carpoolen. Overweeg ook een combinatie van verschillende vervoersvormen binnen één reis, of de combinatie van een leaseauto met een ov-abonnement. Financiële prikkels kunnen hier aan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan een mobiliteitsvergoeding voor medewerkers die afzien van een leaseauto. Zij krijgen dan een maandelijkse vergoeding, zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel en kunnen bijvoorbeeld de fiets of het openbaar vervoer pakken wanneer dat maar kan. Je kan er ook voor kiezen om de leaseregeling aan te passen, zodat medewerkers alleen kunnen kiezen uit auto’s met een A- of B-label. Hiermee vermindert de CO2-uitstoot van het wagenpark. Ook het kiezen voor een goedkopere en zuinigere auto, waarbij het verschil wordt uitbetaald, draagt bij aan een beter milieu.

3. Flexibiliseer de arbeid

In lijn met de vorige tip: stimuleer medewerkers om op verschillende tijden te reizen en de spits te vermijden. Hiermee worden files en daarmee milieuvervuiling verminderd. Je kan dit faciliteren door aangepaste kantooropeningstijden en mogelijkheden tot ontbijt of diner op kantoor aan te bieden, zodat medewerkers op andere tijden kunnen komen en gaan. Hier gaat het dus met name over flexibilisering van de arbeid.

Mijn advies is dan ook om plaats- en tijdonafhankelijk werken aan te moedigen met bijbehorende ondersteunende apparatuur voor bijvoorbeeld videoconferences. Als medewerkers niet noodzakelijk op kantoor of bij klanten hoeven zijn, is het voordeliger (geen reiskosten) en beter voor het milieu (geen uitstoot) om bijvoorbeeld thuis te werken. Uit de Raet HR Benchmark 2014-2015 blijkt dat medewerkers graag meer flexibel en thuis willen werken dan momenteel geboden wordt. Hier zie ik een rol voor HR weggelegd om dit meer mogelijk te maken. Zeker omdat jong talent het steeds belangrijker vindt bij de keuze voor een werkgever.

4. Zorg voor een milieuvriendelijker bedrijfsrestaurant

Misschien een onderwerp waar je niet meteen aan denkt, maar er is een hoop winst te behalen als het gaat om het voedsel in bedrijfsrestaurants. Een gezond en milieuvriendelijk bedrijfsrestaurant is vanuit HR-oogpunt zeer belangrijk met het oog op goed werkgeverschap en de vitaliteit van medewerkers. Helaas wordt veel overgebleven voedsel weggegooid. Ook hebben bedrijfsrestaurants vaak nog een behoorlijk ongezond en milieuonvriendelijk voedselaanbod. Ongezond voedsel is zowel slecht voor het eigen lichaam als voor het milieu. Vlees- en zuivelproducten zijn samen verantwoordelijk voor 50 procent van de klimaatbelasting van ons voedingspatroon (Blonk Milieu Advies, 2012). Ook dranken, snacks, sauzen en soep zorgen voor veel milieubelasting, wegens de bewerking (o.a. energie) die ongezond voedsel vraagt en het afval dat het met zich meebrengt. Ik raad dan ook aan om meer biologisch en diervriendelijk voedsel in te kopen en aan te bieden. Verstrek bijvoorbeeld gratis fruit en maak ongezond voedsel duurder. Gooi zo min mogelijk voedsel weg en denk aan het gebruik van misvormde groenten. Dit zijn groenten die vanwege hun looks worden weggegooid (zo’n 5 tot 10% van alle groenten en fruit in Nederland). En dat terwijl er niks mankeert aan de kwaliteit en smaak.

Organisatie Kromkrommer zet zich in tegen deze voedselverspilling en verwerkt deze afgeserveerde producten tot bijvoorbeeld soep of jam. Een grote stap maak je daarnaast al door bijvoorbeeld één of twee dagen per week alleen een vegetarisch aanbod te hebben. Dit kan bij sommige medewerkers in het verkeerde keelgat schieten, aangezien het kan voelen als een beperking van de keuzevrijheid of betutteling. Maar omdat dit nu eenmaal beter is voor het milieu en de gezondheid van de medewerkers, zou een organisatie dit wat mij betreft mogen doen. Eenzelfde situatie heerste er met het rookverbod, wat toch ook een positieve gedragsverandering met zich meegebracht heeft. Daarbij komt dat door een ruimer aanbod van vegetarische maaltijden de keuzevrijheid juist vergroot wordt en medewerkers zo kunnen ontdekken dat er nog voldoende andere mogelijkheden zijn. Ook sluit dit aan op de behoefte: meer dan vijf miljoen mensen eten één of meerdere malen per week vegetarisch (EatGreen at work, 2015). Een aantal gemeenten heeft een beleid als dit al ingevoerd. Op de website van Wakker Dier vind je een checklist om de huidige situatie van jouw bedrijfsrestaurant te bepalen.

5. Stimuleer en beloon duurzaam gedrag

Om duurzaamheid te verankeren in de organisatie, is het belangrijk om medewerkers tot structureel duurzaam en bewust gedrag te stimuleren. Je kan een interne campagne starten en het thema organisatiebreed communiceren, bijvoorbeeld met posters en deurhangers met daarop eenvoudige besparingstips.

Nog meer raad ik aan om medewerkers die actief duurzaam gedrag vertonen hiervoor te belonen. Bijvoorbeeld met financiële prikkels. Of in de vorm van een wedstrijd: stel een gezamenlijk te behalen organisatiedoel op en laat medewerkers op een online portaal hun scores en de ranglijst bijhouden. Kijk bijvoorbeeld na een maand of het doel bereikt is en als dat het geval is, beloon de winnaar dan. Denk aan vragen als: wie rijdt het zuinigst? Wie reist het vaakst met het openbaar vervoer en/of de fiets? Wie heeft het vaakst vegetarisch gegeten? Wie heeft het minst geprint?

Ook een ‘Energy Battle’ kan een wedstrijd tussen verschillende collega’s, teams of afdelingen stimuleren om energiezuinig te werken. Dit is een wedstrijd waarbij medewerkers inzicht krijgen in hun eigen energieverbruik in vergelijking met andere deelnemers. Dat met het oog op bewustwording en energiebesparing. Veel reeds besproken zaken kan je tevens stimuleren middels de arbeidsvoorwaarden. Denk aan de eerder genoemde milieuvriendelijke manieren van reizen, maar ook bijvoorbeeld een beloning van extra vakantiedagen voor medewerkers die het zuinigst reizen.

Overige tips

Natuurlijk zijn er nog genoeg andere zaken waarmee organisaties duurzamer kunnen worden, maar die verder van HR af staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verminder het papier- en plasticgebruik: introduceer groen printen of tweezijdig printen en gebruik gerecycled papier. Werk met recyclebaar of biologisch afbreekbaar materiaal in plaats van milieuonvriendelijke flesjes en bekertjes.
  • Scheid afval en recycle: plaats verschillende afvalbakken zodat medewerkers zelf het afval scheiden. Je kan de Nationale Afvaltest doen om inzicht te krijgen in de soorten afvalstromen en de beschikbare mogelijkheden om zo goed mogelijk te scheiden.
  • Bespaar energie: maak ten eerste jouw energieverbruik inzichtelijk door het plaatsen van meters. Isoleer ruimtes zodat medewerkers minder gebruik hoeven te maken van de verwarming of airconditioning. Zorg voor milieuvriendelijkere of zuinigere verlichting (bijvoorbeeld led-verlichting in plaats van tl-verlichting) en laat lampen buiten kantooruren niet onnodig branden (door gebruik te maken van bewegingssensoren). Investeer in zonne-energie en groene stroom.
  • Koop duurzaam in: ontwikkel een duurzaam inkoopbeleid en sluit alleen nog contracten af met duurzame leveranciers. Duurzaam inkopen betekent maatschappelijk verantwoord inkopen, wat inhoudt dat je duurzaamheidscriteria hanteert en naast op de prijs ook let op effecten van de inkoop op het milieu.

Al met al hoop ik dat mijn blog je aan het denken heeft gezet en je in staat stelt om jouw organisatie, en daarmee de wereld, een beetje beter te maken.

Populairst