Spring naar de hoofdtekst

Visma Software aanwezig op NIRPA Congres

Volgende week, op dinsdag 8 september, vindt het NIRPA congres plaats bij Supernova in de Jaarbeurs te Utrecht. Visma Software zal hier als payroll professional aanwezig zijn.

Nirpa congres salarisverwerking

Het NIRPA Congres wordt gezien als hét congres voor de payroll professional. Wij als Visma Software willen hier natuurlijk niet ontbreken.

Het congres, dat alweer voor de zesde maal plaatsvindt, biedt plenaire sessies met actuele kennisupdates en mogelijkheden om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.

De stichting is per 26 augustus 2004 opgericht en is voortgekomen uit de maatschappelijke behoefte aan (h)erkenning van het vakgebied Payroll Accounting. Het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Doelstelling NIRPA

Het behartigen van de belangen van vakopleidingen enerzijds en organisaties, beroepsbeoefenaren en natuurlijke personen – al dan niet werkzaam in dienstverband, die activiteiten ontplooien op het gebied van Payroll Accounting – anderzijds. Een en ander in de ruimste zin des woords.

Meer weten over het NIRPA Congres? Neem een kijkje op de website!

Populairst