Spring naar de hoofdtekst

Voorbereid zijn op de nieuwe Arbowet

Op 1 juli treedt de nieuwe Arbowet in werking. Die wet schrijft voor dat werkgevers een basiscontract met de bedrijfsarts moeten ondertekenen.

E-facturatie

Regelmatig komen we nog berichten tegen over medewerkers die jarenlang tijdens het uitoefenen van hun werk zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Met de nieuwe Arbowet op komst moet de veiligheidssituatie voor medewerkers verder worden verbeterd. Maar dat vergt wel aandacht van de HR-professional.

Op 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Die nieuwe wet schrijft voor dat werkgevers een basiscontract met de bedrijfsarts of arbodienstverleners ondertekenen. Doel van de nieuwe wet is om de veiligheid van werknemers (ook flexibele) te vergroten en duidelijkere afspraken te maken. Op die manier moet -met name in de bouwsector-  uitbuiting van heel jonge werknemers of werknemers van buitenlandse afkomst voorkomen worden. Of zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het zelf stelt: ‘Er is een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Contracten zijn vaak onvolledig of bevatten maar weinig voorzieningen, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg. Er is meer aandacht voor preventie nodig en daarom heeft de overheid het basiscontract geïntroduceerd.’

Basiscontract
Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Werkgevers kunnen daarvoor hun bestaande contracten aanpassen of geheel nieuwe contracten afsluiten. Met de nieuwe Arbowet staat ook vastgelegd dat organisaties met een Ondernemingsraad geen basiscontract kunnen afsluiten zonder toestemming van de OR. En handig om te weten is dat er na 1 juli 2018 door de Inspectie SZW boetes tot maximaal 13.500 euro kunnen worden opgelegd aan organisaties die geen (volledig) basiscontract hebben of deze niet goed naleven.

Scan en stappenplan nieuwe Arbowet
Wie moeite heeft om alle (preventieve) veiligheidsmaatregelen in kaart te brengen, kan de hulp inroepen van de Scan Veilig Gedrag. Daarnaast bestaat al langer de online Risico Inventarisatie en Evaluatie van het Steunpunt RI&E. Bovendien heeft het ministerie een stappenplan opgezet om als organisatie te kunnen voldoen aan de nieuwe arboregels. Dus duik de komende tijd nog eens in de arbomaterie. En doe je het niet vanwege de aankomende wetgeving, doe het dan voor de organisatie, want in een gezond bedrijf zijn medewerkers positiever en productiever.

Lees alles over de nieuwe Arbowet op de site van ministerie of download de gratis whitepaper ‘De rol van de bedrijfsartsvan Visma.

Arbowet

Populairst