Spring naar de hoofdtekst

Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw

De discussie over inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen die dezelfde functie uitoefenen, is niet nieuw. Welke rol speelt de HR-professional hierin?

Wie de berichten in de media volgt, hoort regelmatig berichten over de positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Die positie lijkt langzaamaan steeds beter te worden, maar er zijn nog steeds inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie. Wel blijken steeds meer vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te werken. Sinds 2010 is de man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven met ruim 3 procent gestegen, zo verkondigde Graydon onlangs. Het totale percentage vrouwen in de boardroom komt daarmee op circa 20 procent. Aan de andere kant horen we ook dat er nog altijd te weinig vrouwen in de Raden van Bestuur zitten. Al constateert Graydon wel een jaarlijkse toename in het aantal vrouwen met een bestuurs- of commissarisfunctie.

Inkomensverschillen

De discussie over vrouwen aan de top van het bedrijfsleven is niet nieuw. Net als de kwestie over de inkomensverschillen die er bestaan tussen mannen en vrouwen die dezelfde functie uitoefenen. Dit blijkt niet alleen voor te komen op hogescholen, zoals het College voor de Rechten van de Mens in januari aantoonde. Het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen is een breder voorkomend verschijnsel. Soms lopen de verschillen zelfs op tot 100 euro per maand.

Inkomensverschillen verkleinen

Wat moet je daar als HR-professional mee? De grote verschillen tussen de inkomens van mannen en vrouwen voor hetzelfde werk, moeten verkleind worden. Maar dat heb je niet volledig in de hand. Er zijn namelijk meerdere factoren die daarbij een rol spelen waar je geen invloed op hebt. Mannen zijn bijvoorbeeld meer geneigd te onderhandelen over hun salaris. Daar komt bij dat vrouwen relatief vaker in een parttime baan werken dan mannen. Dat verkleint tevens de kans op promotie of groeimogelijkheden in de carrière. Deels ligt daar wel een taak voor de HR-afdeling weggelegd. Het College voor de Rechten van de Mens concludeerde namelijk onlangs dat veel mensen van personeelszaken niet beseffen dat hun werkwijze ertoe leidt dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Ze proberen met goede bedoelingen maatwerk te leveren, maar in feite houden ze daarmee het verschil in stand.

Laatstverdiende salaris

De werkgever gebruikt voor het bepalen van de hoogte van een salaris namelijk regelmatig het laatstverdiende loon bij een vorige baan, zonder ermee rekening te houden of die baan aansluit op de nieuwe functie. Het laatstverdiende salaris is dus eigenlijk niet zo relevant voor het bepalen van een nieuw salaris. De inkomensverschil tussen mannen en vrouwen zal de komende jaren afnemen, want steeds meer mannen gaan deeltijd werken en verdienen evenveel of minder dan hun partner. Zij maken nu net als de vrouwen een keuze die slecht uitpakt voor hun salaris. Hoe ironisch is dat.

Wil je meer lezen over regelgeving die betrekking heeft op de salarisadministratie? Download en lees dan de gratis whitepaper ‘Harmonisering van de instrumenten uit de Participatiewet‘.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

inkomensverschillen

Populairst