Spring naar de hoofdtekst

Voorkom loonsanctie

Een loonsanctie is een onnodige kostenpost, die u goed kunt voorkomen door re-integratie centraal te stellen.

Een op de vijf getoetste re-integratieverslagen zijn dusdanig onvoldoende dat UWV een loonsanctie oplegt. Extra kosten voor u als werkgever die voorkomen hadden kunnen worden. Immers, goede verzuimbegeleiding is meer dan het volgen van de Poortwachterstappen. Centraal stellen van de re-integratie (einddoel) is cruciaal.

Blijkt na twee jaar ziekte het dossier van een medewerker niet op orde te zijn of dat de medewerker onvoldoende gere-integreerd is, dan wordt na de beoordeling door het UWV een loonsanctie opgelegd. Deze behelst de verplichting om nog maximaal een jaar zeventig procent van het loon door te betalen aan de zieke werknemer. Tendens is dat de overheid steeds meer verplichtingen neerlegt bij de werkgever: 104 weken loondoorbetaling bij ziekte, WGA-uitkeringen en recent de ZW-uitkeringen aan voormalig flexwerkers. Extra financiële lasten voor u als werkgever, maar wel kosten waar u grip op kunt houden. Pak de regierol in de verzuimbegeleiding, waardoor u uw schade kunt beheersen.

Stel re-integratie centraal
Al in een vroeg stadium dient u een goed beeld te krijgen van de problematiek en mogelijkheden tot werkhervatting. Al uw inspanningen dienen gericht te zijn op een snelle re-integratie. Zijn er aanpassingen van de eigen werkplek mogelijk? Kan de medewerker aan de slag in een andere passende functie binnen het eigen bedrijf? Kan een functie (tijdelijk of blijvend) passend worden gemaakt, onder andere door technische mogelijkheden, organisatorische aanpassingen of via scholing? Bij langdurig verzuim, zeker bij de eerstejaars evaluatie, wordt van werkgever en werknemer verwacht dat hij – naast de eventueel nog lopende re-integratie activiteiten gericht op herplaatsing in het eigen bedrijf – uitdrukkelijk de mogelijkheden van werkhervatting bij een andere werkgever bezien.

Actieve rol
Niet de begeleidend arts, maar u loopt een financieel risico als de verzuimbegeleiding niet adequaat gebeurt. De bedrijfsarts dient u volledig te informeren over de (on)mogelijkheden van de medewerker. Wees kritisch en vraag door naar opties! Neem geen genoegen met de algemene opmerking ‘geen benutbare mogelijkheden’. Zorg dat u antwoord krijgt op de vraag ‘hoe kan deze medewerker weer deelnemen aan het arbeidsproces?’

Verslaglegging: compleet én duidelijk
Het re-integratieverslag moet aan de UWV-beoordelaar duidelijk maken wat u heeft gedaan om de medewerker aan het werk te krijgen. Besteed tijd aan de opbouw van dit re-integratieverslag, met het opbergen van alle documenten in een dossiermap bent u er nog niet. Verplaats u in de lezer. Hoe krijgt de UWV-beoordelaar een goed beeld van al uw inspanningen?

Loonsanctie is onnodig

Een loonsanctie is een onnodige kostenpost, die u goed kunt voorkomen door re-integratie centraal te stellen. Bewaak wel dat de kosten en werkzaamheden van re-integratiebegeleiding in verhouding staan tot de salariskosten van uw medewerker. Als meer inspanning het productieproces in gevaar brengt of de bedrijfsvoering onevenredig belast, neem dan de loonsanctie voor lief!

Bron artikel: HR Strategie  oktober 2013

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Loonsanctie

Populairst