Waardeoverdracht

Waardeoverdracht gaat over het omzetten van opgebouwde pensioenaanspraken.  Oorspronkelijk was het systeem van waardeoverdracht bedoeld om een ‘pensioengat’ bij eindloonregelingen te voorkomen. Bij een eindloonregeling moet de werkgever na  een loonsverhoging immers ook het eerder opgebouwde pensioen aanvullen tot het nieuwe loon. Aangezien een volgende werkgever niet zonder meer bereid zal zijn deze backservice te verzorgen voor de pensioenregeling van een vorige werkgever, kan de werknemer via waardeoverdracht de waarde van zijn oude regeling overhevelen naar de nieuwe regeling.

Echter, de meeste eindloonregelingen zijn inmiddels omgezet naar middelloonregelingen, zodat het oorspronkelijke doel kwam te vervallen. Bovendien moet de nieuwe werkgever vaak bijbetalen omdat de waarde van de pensioenaanspraak afwijkt van de waarde van de pensioenvoorziening op het moment van de waardeoverdracht. Staatssecretaris Klijnsma werkt aan voorstellen om het systeem te vernieuwen. Voor het zo ver is, is inzicht in het huidige stelsel voor elke werkgever informatief en zinvol.

Vormen van waardeoverdracht

Afhankelijk van de situatie zijn er vier verschillende vormen van waardeoverdracht. Of een waardeoverdracht gunstig of ongunstig uitpakt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • De leeftijd van de werknemer;
  • Het type pensioenregeling;
  • De voorwaarden die aan een vorm zijn gebonden;
  • De voorwaarden voor indexering.

Waardeoverdracht

0