De WAS: uitzonderingen op inhoudingen

De WAS heeft ten doel vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk  door werknemers tegen te gaan. Er is sprake van een schijnconstructie als de indruk bestaat dat u als werkgever een werknemer het minimumloon uitbetaalt, terwijl daar in de praktijk geen sprake van is. Zo komt het voor dat werkgevers de zorgverzekeringspremie of huurkosten van werknemers uit hun minimumloon betalen. De WAS moet ongeoorloofde constructies tegengaan. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, leest u meer over dit onderwerp. 

De WAS

Het grootste deel van de maatregelen is al per 1 juli 2015 ingegaan. Zo kan de Belastingdienst sinds die datum uw organisatie aansprakelijk stellen voor de uitbetaling van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers. Voorts regelt de WAS dat de Inspectie SZW boetes kan uitdelen als u zich niet aan de nieuwe regels houdt. Bovendien kan de inspectie gegevens over slecht presterende organisaties openbaar maken.

Gevolgen voor de loonadministratie

De WAS bevat diverse maatregelen die betrekking hebben op de uitbetaling en administratie van het loon. Deze maatregelen zijn deels op 1 januari 2016 ingegaan. Zo moet u voortaan:

  • Het minimumloon giraal uitbetalen; en
  • Onkostenvergoedingen op de loonstrook specificeren.

Download de gratis whitepaper!

voorkant whitepaper de was uitzonderingen op inhoudingen

0