Wat kost een klant eigenlijk?

Met behulp van goede boekhoudsoftware als AccountView weten organisaties heel nauwkeurig wat een klant hen oplevert. Op basis van de facturen en de betalingen kunnen ze daar tot achter de komma een antwoord op geven. Maar wat kost een klant eigenlijk? Dat is nog niet zo eenvoudig aan te geven!

Informatie vastleggen

Logisch. Want er zijn nogal wat kosten die je niet zo gemakkelijk kunt toewijzen aan een specifieke klant. Toch kun je meer inzichtelijk krijgen dan je misschien denkt. Het verkrijgen van inzicht begint bij de registratie van informatie. Een hoop werk? Dat valt wel mee. Tenminste, als je een systeem hebt dat het gemakkelijk maakt.

Hoe dat in zijn werk gaat? Met een gebruiksvriendelijk systeem is het eenvoudig om gegevens op te nemen bij je projecten. Van start (dus al bij de verkoopfase) tot afronding (waarin de laatste factuur verzonden is en de laatste uren geregistreerd zijn).

Door direct alle informatie vast te leggen zijn alle uren en dus alle direct aan de klant toewijsbare kosten te herleiden. De inzichten kunnen verrassend zijn: de kosten van het voortraject (de offerte en de onderhandeling) worden vaak niet meegenomen in de bepaling van het rendement van projecten. En daarmee mis je een belangrijk deel van de kosten die je maakt.

Ook de ondersteuning buiten projecten om valt nogal eens buiten beeld. En dat kan een vertekend beeld opleveren. De klanten die het meest betalen zijn lang niet altijd de klanten waar de beste marge gehaald wordt.

Inzicht

Met Visma Severa, de alles-in-één-cloudoplossing voor projectorganisaties, is het heel eenvoudig om de informatie te verzamelen en de gewenste inzichten te krijgen. Daarmee krijg je een helder beeld van wat een klant je daadwerkelijk kost en welke (in een ongunstig geval negatieve) marge je verdient. Realtime.

De lessen die je hieruit leert zorgen er voor dat je je organisatie nog beter laat renderen.

Bekijk het webinar Bewaak marges van projecten en klanten met Visma Severa.

Over de auteur

Niels Olthuis is Product Marketeer Severa bij Visma Software