Spring naar de hoofdtekst

Wat verandert er met de WAB?

Er is nog steeds erg veel discussie over cao’s, arbeidscontracten en het ontslagrecht. Het zal dan ook niemand in het vakgebied zijn ontgaan dat onlangs de Wet arbeidsmarkt in balans, kortweg WAB, door de Eerste en de Tweede Kamer is aangenomen.

Wat verandert er met de WAB?
Wat verandert er met de WAB?

Er is nog steeds erg veel discussie over cao’s, arbeidscontracten en het ontslagrecht. Het zal dan ook niemand in het vakgebied zijn ontgaan dat onlangs de Wet arbeidsmarkt in balans, kortweg WAB, door de Eerste en de Tweede Kamer is aangenomen.

De WAB regelt een aantal zaken op het gebied van flexibele arbeid en het ontslagrecht, zoals een aantal jaar geleden is geprobeerd met de Wet werk en zekerheid (WWZ). “Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt”, zei minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs nog. Dat is hard nodig want de politiek heeft vastgesteld dat vaste contracten met de huidige regels veel bescherming bieden voor werknemers, terwijl flexcontracten dat nauwelijks bieden. Dit verschil in kosten en risico’s maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Werkenden in loondienst belanden daarom vaker flexbanen en hebben daarmee nauwelijks perspectief op inkomenszekerheid.

Wijzigingen

Om hier wat aan te doen kent de WAB een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige regels. Zo wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. Tegelijkertijd wordt ook de ketenbepaling aangepakt. De periode dat iemand via tijdelijke contracten in dienst mag zijn zonder in vaste dienst te komen, wordt verruimd van 2 tot 3 jaar. Het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever binnen die periode met een werknemer mag afspreken, voordat er recht op een vast contract ontstaat, blijft staan op drie.

Transitievergoeding

Een belangrijke wijziging in het ontslagrecht is de termijn waarna er een transitievergoeding betaald moet gaan worden. Nu is dat als een werknemer minimaal 2 jaar in dienst is, maar dit wordt gewoon vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Daar staat dan weer tegenover dat een werknemer die meer dan 10 jaar in dienst is, geen hogere transitievergoeding opbouwt, zoals in de WWZ werd bepaald.

Anderen lezen ook

Met de WAB verandert ook positie van de oproepkracht. Lees daar alles over in de gratis whitepaper ′Een steviger positie voor oproepkrachten’

Download de whitepaper

Populairst