Spring naar de hoofdtekst

Wel of geen vrouwenquotum

Onlangs, op 8 maart, was het internationale vrouwendag. En die dag stond bol van de publiciteit over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Onlangs, op 8 maart, was het internationale vrouwendag. En die dag stond bol van de publiciteit over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

In de afgelopen decennia zijn steeds meer vrouwen gaan werken. Het verschil in aandeel werkende vrouwen en mannen is niet groot meer (73% tegenover 85%), constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vrouwen blijken echter vooral parttime te werken. Bijna driekwart van de werkende vrouwen werkt parttime. Bij mannen is dat maar 17%. Dit verschil in deeltijdwerk is één van de verklaringen waarom vrouwen minder vaak naar management- en topfuncties doorstromen, stelt het SCP. Veel werkgevers zijn namelijk van mening dat topfuncties alleen maar fulltime kunnen worden gedaan. Overigens kunnen hier wel vraagtekens bij worden geplaatst.

Verschillen

Opvallend is verder dat van de vrouwen die fulltime werken, er minder een managementfunctie hebben dan mannen. Dat komt mogelijk doordat vrouwen minder ambitie hebben of dat ze het, bij het verdelen van een topfunctie, toch afleggen tegen de voorkeur voor een mannelijke collega.

Het verschil van het aantal mannen en vrouwen in managementposities, kan in ieder geval niet komen door de opleiding van vrouwen.  Volgens het CBS heeft bijna 52 procent van de 25- tot 35-jarige vrouwen een hbo- of wo-diploma, onder mannen is dit ongeveer 10 procentpunten lager.

Er is dus zeker wel iets aan de hand tussen mannen en vrouwen op het werk en daar is de overheid mee bezig. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangekondigd dat het dit jaar extra inspecties zal uitvoeren om loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s in dezelfde functies op te sporen en tegen te gaan.

Vrouwenquotum

We moeten er allemaal wel voor waken dat vrouwen niet alleen de slachtofferrol aannemen en lopen te klagen dat ze van mannen geen kans krijgen. Of een vrouwenquotum echt iets gaat veranderen aan de positie van de vrouw in topfuncties, is de vraag. Daarover verschillen de meningen sterk.

Er zijn bovendien berichten over bedrijven die in landen waar al een vrouwenquotum geldt, het gebod gewoon negeren en liever een boete voor hun rekening nemen dan te moeten kiezen voor een vrouw. Volgens een derde van de vrouwen betekent een quotum dat je als vrouw alleen aangenomen wordt vanwege je geslacht, niet vanwege je kwaliteiten.

Met internationale vrouwendag is er veel aandacht voor het onderwerp, maar om de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer te verkleinen of op te heffen, is een gedragsverandering nodig en dat kost waarschijnlijk tijd.

Anderen lezen ook

Voorkant Whitepaper 'Elf tips voor succesvol performance managementWil jij als HR-professional alvast beginnen met het gelijk beoordelen van mannen en vrouwen op hun functioneren?
Download dan de gratis whitepaper ‘Performance management: 11 tips

Download de whitepaper

Populairst