Wet aanpak schijnconstructies

In eerdere whitepapers informeerden wij u uitgebreid over de nieuwe bepalingen die voortvloeien uit de Wet werk en zekerheid (WWZ). Er veranderen echter ook andere zaken in de arbeidsrechtelijke sfeer die gevolgen hebben voor de salarisadministratie. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, gaan we in op de Wet aanpak schijnconstructies.

Sommige werkgevers maken gebruiken van constructies waardoor zij regels voor het wettelijk minimumloon of cao-loon ontduiken. Voorbeelden van deze zogenoemde schijnconstructies zijn:

  • Bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering inhouden op het minimumloon;
  • Boetes voor ‘overtredingen’ op het werk inhouden het minimumloon;
  • Bedragen aan onkostenvergoedingen uitbetalen als loon.

Naast dit type constructies zijn er ook constructies waarbij een opdrachtgever met buitenlandse werknemers in Nederland werkt, dan wel via inlening of aanneming van werk gebruikmaakt van buitenlandse werkgevers en hun werknemers. Het komt – met name in de tuinbouw, de bouw en de transportsector − nogal eens voor dat werkgevers deze buitenlandse arbeidskrachten tegen een lager loon dan het toepasselijke minimumloon laten werken en aldus de Nederlandse arbeidsrechtelijke regels en cao-afspraken schenden en omzeilen.

Gevolgen van wet aanpak schijnconstructies

Deze schijnconstructies leiden tot niet alleen tot onrechtmatige onderbetaling en soms zelfs uitbuiting van werknemers, maar ook tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Bonafide werkgevers kunnen immers niet opboksen tegen partijen die hun arbeidskosten op deze wijze drukken. Bovendien loopt de overheid jaarlijks miljoenen euro’s aan sociale premies mis doordat werkgevers deze premies ontduiken. Alle reden voor minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze groep werkgevers met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) op het rechte pad te brengen of te houden.

Attentie! Een boete voor betaling onder het minimumloon en de minimumvakantiebijslag kan oplopen tot € 12.000 per onderbetaalde werknemer. Dit boetebedrag kan ook spelen bij werkgevers die vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laten werken.

Wilt u meer lezen over de wet aanpak schijncontructies? Download hieronder de gratis whitepaper!

wet aanpak schijnconstructies

0