Spring naar de hoofdtekst

Soepel van start met de wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Hoe gaat u hier soepel mee van start? In deze whitepaper geven we u 5 tips!

Vanaf 1 mei 2016 is de wet DBA van kracht. Hoe gaat u hier soepel mee van start? In deze whitepaper, die u onderaan de pagina kunt downloaden, geven we u 5 tips!

Van VAR naar DBA

Door de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om zicht te houden op hun flexibele arbeidspool. Waar vroeger organisaties vrijwel alleen op werknemers vertrouwden, draaien nu ook flexibel ingehuurde krachten in de organisatie mee en dragen bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Flexibele krachten komen daardoor steeds meer op de radar van HRM te staan. Behalve dat de organisatie graag een goed zicht wil op hun beschikbaarheid en inzetbaarheid, is het bovendien de taak van de HRM-afdeling om eventuele risico’s van de inhuur van zelfstandigen af te dekken. Zo is het voor organisaties essentieel om te weten hoe de Belastingdienst de inzet van zzp’ers aanmerkt in fiscale zin. Tot nu toe konden freelancers een zogeheten VAR-verklaring aanvragen bij de Belastingdienst.

Wet DBA

Zo kon de opdrachtgever zekerheid krijgen over hoe de fiscus aankeek tegen de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De organisatie had daardoor een garantie dat er geen gevaar bestond dat de Belastingdienst een naheffing zou doen voor het afdragen van loonheffingen en premies.

Vanaf 1 mei 2016 is de situatie veranderd. Vanaf die datum is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Dat betekent dat opdrachtgever en opdrachtnemer hun arbeidsrelatie moeten omschrijven in een overeenkomst van opdracht. Een opdrachtgever die veel met zzp’ers werkt, zal echter nog steeds graag van tevoren willen weten of hij loonheffingen moet betalen. Om die reden kan een opgestelde overeenkomst van opdracht worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Deze belooft dan binnen zes weken een uitspraak te zullen doen over de fiscale consequenties van de overeenkomst. Alleen wanneer uit die overeenkomst blijkt dat de freelancer kan worden aangemerkt als een echte zelfstandige, en wanneer deze overeenkomst overeenkomt met de feitelijke situatie, is de organisatie gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen. Deze beoordeling is maximaal vijf jaar geldig.

Populairst