Spring naar de hoofdtekst

Wet Werk en Zekerheid aanjager doorstroom arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt zit op slot. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet dit aanpakken. We schrijven erover in deze blog.

De arbeidsmarkt in Nederland is een beetje ziek. En dat komt niet alleen vanwege de griepgolf die velen deze winter heeft geveld.

De arbeidsmarkt zit op slot. Oudere werknemers (55 jaar en ouder) genieten dikwijls van vaste contracten. En vanwege de hoge ontslagbescherming voor vaste contracten, is het voor deze groep medewerkers moeilijk om snel naar een andere baan over te stappen. Immers, met het overstappen naar een nieuwe baan moeten werknemers een deel van hun oude rechten opgeven. Maar daar komt nog iets bij. Want de jongere werknemers die vaak werken met tijdelijke flexibele contracten, krijgen minder vaak scholing aangeboden dan hun collega’s met vaste contracten, blijkt uit documenten van de overheid.

Achterstand

Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de flexibele werknemers, omdat zij hierdoor op achterstand worden gezet. Zij blijven onvoldoende op de hoogte van nieuwe kennis en vaardigheden. En bovendien dreigen zij juist veeleisender te worden omdat ze meer risico lopen. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moet dit aanpakken. Vanaf 1 juli 2015 gelden er strikte regels voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkgevers hebben een aanzegverplichting wat erop neerkomt dat minimaal een maand voor het verstrijken van het contract, de medewerker schriftelijk wordt ingelicht over het al dan niet voortzetten van het contract en onder welke voorwaarden. Doet hij dat niet of vindt de aanzegging te laat plaats, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal één maand loon.

Meer doorstroom arbeidsmarkt

Dit geldt overigens alleen voor contracten voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer die eindigen op of na 1 februari 2015(!). Deze nieuwe regel is dus ook van toepassing als contracten vóór deze periode zijn ingegaan. De aanzegtermijn is in het leven geroepen om werknemers met contracten voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer duidelijkheid te geven over de toekomst van hun dienstverband en daardoor onzekerheid weg te nemen. De Wet Werk en Zekerheid zorgt er in het kort voor dat door de maatregelen vaste contracten minder vast gemaakt en flexibele contracten minder flexibel. Een goed streven, wat hopelijk leidt tot meer  beweging in de arbeidsmarkt. Meer aandachtspunten uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid staan in de gratis te downloaden whitepaper ‘De nieuwe regels rondom werknemers en oproepkrachten’.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

doorstroom arbeidsmarkt

Populairst