In 9 stappen naar de juiste HRM software

Het kiezen van nieuw HRM software is een verantwoordelijke taak. De software moet rekening houden met ieders wensen, snel presteren en er aantrekkelijk uit zien. In deze whitepaper wordt het belang van een goede voorbereiding besproken bij de selectie van HRM software. Een aantal concrete tips zullen u helpen om tot een weloverwogen keuze te komen.

Download whitepaper!

Hoe selecteert u de juiste HRM software?

Het is verleidelijk om bij de selectie van HRM software simpelweg te kiezen voor de software met de meest uitgebreide functionaliteit. Toch is het verstandiger om vooraf heel precies te formuleren aan welke software-eigenschappen exact behoefte bestaat. Daarbij is de vraag essentieel welke organisatiedoelstellingen de software vooral moet ondersteunen. Door die vraag te beantwoorden kan de organisatie niet alleen op kosten besparen. Ook kan HRM software worden geselecteerd die een maximale bijdrage levert aan de organisatiebehoefte en daardoor waarde toevoegt. Dit selectieproces vraagt van alle deelnemers een aardige tijdsinvestering, maar voorkomt veel discussies achteraf. Softwaresucces staat of valt immers met acceptatie. Tijdens het selectieproces wordt hiervoor de basis gelegd. Een gedegen voorbereiding zal de kwaliteit van de software ten goede komen en daarmee het succes van de invoering ervan.

In deze whitepaper doorlopen we de volgende 9 stappen:

Stap 1. Formuleer het centrale probleem waarvoor de software een oplossing moet bieden

Stap 2. Stel een programma van eisen en wensen op

Stap 3. Formuleer eisen en wensen voor de registratie van gegevens

Stap 4: Formuleer eisen en wensen op het gebied van personeelsplanning

Stap 5: Formuleer eisen en wensen op het gebied van HR-instrumenten

Stap 6: Formuleer eisen en wensen op het gebied van HR-analyse

Stap 7: Formuleer eisen aan de architectuur

Stap 8: Formuleer eisen en wensen aan de leverancier

Stap 9. Nodig leveranciers uit om een offerte te brengen

HRM-software