Nieuwe regels zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

In deze Whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, belichten we het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Hierdoor zijn met ingang van 1 januari 2015 nieuwe regels voor het opnemen van verlof van kracht geworden. Het doel van de nieuwe regelgeving is dat werknemers voortaan flexibeler gebruik kunnen maken van de verlofmogelijkheden en hierdoor werk en zorg beter met elkaar kunnen combineren.

De nieuwe wet is een vereenvoudiging van de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Werknemers kunnen nu gemakkelijker verlof opnemen en hun arbeidsduur tijdelijk uitbreiden of juist inkrimpen. Ook de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof zijn versoepeld. Voorts zijn er aanpassingen in het kraamverlof voor vaders/partners en het overnemen van bevallingsverlof bij overlijden.

De basisregels van het zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn ongewijzigd. Iedere zwangere vrouw die in loondienst werkt, zelfstandig werkzaam is of een uitkering ontvangt, heeft recht op ten minste 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Duur zwangerschapsverlof

Het verlof bestrijkt zowel de periode van de zwangerschap als die vanaf de bevalling en is om die reden in twee perioden gefaseerd:

  • Het recht op zwangerschapsverlof geldt voor 6 tot 4 weken vóór de uitgerekende bevallingsdatum en duurt tot en met de dag van de bevalling;
  • Het recht op ten minste 10 weken bevallingsverlof geldt vanaf de dag na de bevalling.

zwangerschapsverlof

0