Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Drie jaar na het sluiten van het Sociaal Akkoord onderzocht het kabinet afgelopen voorjaar of de arbeidsrechtelijke maatregelen de gewenste effecten sorteren. Hoewel de sociale partners de doelstellingen van het akkoord nog altijd onderschrijven, zijn er knelpunten geconstateerd die om een oplossing vragen. In deze whitepaper belichten we de voorgenomen wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Onder de huidige wetgeving heeft een werknemer vanaf 23 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Tot het zover is, verdient hij het – lagere – wettelijk minimumjeugdloon. Het kabinet meent echter dat de leeftijdsgrens van 23 jaar niet meer past bij deze tijd. Jongeren onder de 23 jaar zijn in veel gevallen niet in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het kabinet heeft nu voorgesteld de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het reguliere wettelijk minimumloon stapsgewijs te verlagen naar 21 jaar. Bovendien gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar stapsgewijs omhoog.

Minimumuurloon

Het wettelijk minimumloon wordt nu nog berekend op dag-, week- of maandbasis. Er bestaat geen wettelijk minimumuurloon. Het minimumloon dat een werknemer per uur verdient, is daardoor afhankelijk van de sector waarin iemand werkt of van de toepasselijke cao. Dit leidt in veel gevallen tot onduidelijkheid over de precieze hoogte van het afgeleide minimumuurloon.
Minister Asscher wil nu een wettelijk minimumloon per uur invoeren dat gelijk is voor alle werknemers. Dit uurloon wordt dan gebaseerd op een 38-urige werkweek. Nu verschilt het minimumuurloon nog voor werknemers met een 36-, 38- of 40-urige werkweek.

Meer lezen? Download de gratis whitepaper!

voorkant whitepaper wijzigingen wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

0