Zeven voordelen van e-HRM bij de uitstroom van werknemers

Soms is een organisatie gedwongen om afscheid te nemen van een werknemer. Dankzij e-HRM kunnen alle procedurele en administratieve taken die gemoeid zijn met het aflopen of ontbinden van arbeidsovereenkomsten gestroomlijnd worden afgehandeld.
Deze whitepaper, die onderaan deze pagina te downloaden is, beschrijft zeven concrete voordelen van e-HRM bij de uitstroom van werknemers.

Doordat leidinggevenden automatisch meldingen ontvangen, worden beoordelings- en functioneringsgesprekken regelmatig gevoerd.

Dossieropbouw

Dossieropbouw verloopt hierdoor volgens het boekje. Resultaatafspraken worden correct bijgehouden, waardoor de organisatie beschikt over alle benodigde juridische handvatten. Mochten werknemers bijzonder gewaardeerd zijn, maar buiten hun schuld boventallig worden, dan kan het systeem de profielen van deze werknemers automatisch vergelijken met de eisen die worden gesteld voor openstaande vacatures. Dankzij een zorgvuldig competentie- en talentmanagement en de opbouw van een interne talent pool kunnen competente medewerkers eenvoudiger doorstromen binnen de organisatie. Hierdoor kan dankzij e-HRM ook bij reorganisaties of fusies waardevol talent behouden blijven.

Voordelen van e-HRM bij uitstroom

Een vooruitziend beheer van arbeidscontracten is essentieel, zowel voor het behoud van talent, als om werknemers voor wie op langere termijn geen ruimte bestaat binnen de organisatie tijdig te laten gaan. De procedurele en administratieve taken die bij dit beheer komen kijken, kunnen een zware wissel trekken op HR-afdelingen. De invoering van e-HRM brengt hierin radicaal verandering.

 

uitstroom

0