Ziekteverzuim verlagen binnen de zorg met slimme inzet e-HRM

In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, zetten wij uiteen hoe u met de inzet van e-HRM het ziekteverzuim kunt verlagen. Minder bezig zijn met administratie, ziekteverzuim verlagen, meer tijd voor strategische zaken en het proactief ondersteunen van de lijn zijn sleutelwoorden om efficiënter en klantgerichter te werken.

Door slimmer om te gaan met administratieve en logistieke handelingen komt tijd vrij. Tijd die P&O kan besteden aan proactieve ondersteuning van de lijn en tijd die de zorgverlener kan inzetten voor meer handen aan het bed. De zorgverlener kan zich concentreren op datgene waar een zorgverlener goed in is: aandacht geven aan de cliënt. De cliënt zal dit waarderen en het werk binnen de zorg zal leuker worden.

Ziekteverzuim verlagen

Om dat te bereiken zal P&O zich veel meer moeten richten op samenwerken. P&O dienstverlening krijgt daarmee een andere betekenis. We doen het niet meer voor de lijn, maar samen met de lijn. Weten wat de lijn nodig heeft en meten, zodat P&O tijdig en proactief kan bijsturen is essentieel.

In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven waarmee P&O al direct aan de slag kan met het ziekteverzuim verlagen. Centraal staat de rol die P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening, verlagen van de werkdruk en het zorgen voor kostenreductie.

Dit wordt bereikt door kritisch te zijn op de manier van werken en e-HRM zo in te zetten dat werk optimaal wordt ondersteund. Niet vanuit een technisch oogpunt, maar juist vanuit de vraag van de klant, de lijn. Juist in deze tijd geeft P&O dit de mogelijkheid om in controle te blijven en zich direct te onderscheiden! Ziekteverzuim verlagen.

Ziekteverzuim verlagen