Spring naar de hoofdtekst

Zo controleert de belastingdienst uw loonaangifte

Sinds de invoering van de elektronische aangifte loonheffingen wordt elke aangifte direct bij binnenkomst gecontroleerd. In deze whitepaper leest u hier meer over.

Sinds de invoering van de elektronische aangifte loonheffingen wordt elke aangifte direct bij binnenkomst gecontroleerd. Dit doet zowel de Belastingdienst als UWV, alleen op andere momenten in het verwerkingsproces. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, leest u hier meer over.

Er vinden diverse soorten controles plaats, waarbij u terugkoppeling krijgt als er iets mis is met de loonaangifte. Alle controles zijn erop gericht om de polisadministratie betrouwbaar en stabiel te houden.

Belastingdienst strenger

In de afgelopen jaren is het aantal controles in het loonaangifteproces flink toegenomen en zijn de controles ook strenger en uitgebreider geworden. Dit moet ertoe leiden dat een inhoudelijk foute loonaangifte niet bij UWV terechtkomt en dat –mocht er iets doorheen glippen – UWV de laatste fouten eruit haalt. Hierdoor wordt voorkomen dat er onjuiste gegevens in de polisadministratie staan.

Onderzoek loonaangifte blijft

De vele controles die op uw aangifte loonheffingen worden uitgevoerd, betekenen nog niet dat er geen periodieke boekenonderzoeken meer nodig zijn. Er kunnen immers fouten worden gemaakt die niet uit de loonaangifte zelf blijken. Door de strenge controles kan de frequentie van zulke onderzoeken lager zijn. De andere kant is dat de Belastingdienst gerichter kan komen controleren, omdat de huidige loonaangifte veel actuele informatie biedt. Lees in de gratis whitepaper meer hoe de belastingdienst uw loonaangifte controleert.

Populairst