Spring naar de hoofdtekst

'Zozo, vrije middag?'

Het aantal uren dat je werkt, wordt door sommigen bijna gezien als een statussymbool. Het klinkt kennelijk nogal stoer of succesvol als je zegt dat je 50 of 60 uur per week werkt, terwijl dat op de lange duur misschien helemaal niet zo gezond is.

Het aantal uren dat je werkt, wordt door sommigen bijna gezien als een statussymbool. Het klinkt kennelijk nogal stoer of succesvol als je zegt dat je 50 of 60 uur per week werkt, terwijl dat op de lange duur misschien helemaal niet zo gezond is. Zeker is dat het fenomeen overuren nog wel eens tot discussie op de werkvloer leidt.

In economisch slechtere tijden of in drukke perioden wordt van medewerkers verwacht dat ze niet moeilijk doen als hen gevraagd wordt over te werken. Medewerkers verwachten op hun beurt weer een redelijke vergoeding voor het extra werk dat ze verrichten. En daar botsen de meningen en belangen nog wel eens. Waar kun je als HR-professional op letten bij de overwerkdiscussie?

Wetten

Allereerst moet je rekening houden met de Arbeidstijdenwet die voorschrijft dat een werknemer maximaal 12 uur per dienst en 60 uur per week mag werken, tenzij dat anders is omschreven in de CAO. In een periode van 4 weken mag iemand volgens de wet gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per periode van 16 weken gemiddeld 48 uur.

Verder is het belangrijk om te weten dat uit jurisprudentie gebleken is dat als een werkgever het overwerk heeft opgedragen, of uit de omstandigheden blijkt dat de werknemer daarmee heeft ingestemd, de werkgever verplicht is de overuren uit te betalen. Is het overwerk niet opgedragen, dan hangt de uitbetaling af van de CAO of de regels daarover in het contract.

Vroeg of laat beginnen?

Maar de houding van medewerkers ten opzichte van overwerken, is ook voor een deel psychologisch gestuurd. Mensen die houden van vroeg beginnen, stoppen wellicht iets eerder op de dag dan collega’s met werken. Dan krijg je geregeld van die opmerkingen te horen als Zozo, vrije middag?‘. Toch lijkt het alsof van collega’s die laat/later beginnen en laat eindigen met hun werk, gedacht wordt dat ze harder werken dan hun collega die vroeg op het werk verschijnt.

Voor alle gevallen geldt dat een goede en eerlijke registratie van de werktijden onontbeerlijk is. Dat is iets waar de HR-professional bij betrokken is. Met HRM-software wordt het aantal gewerkte uren veel transparanter en inzichtelijker. Dat helpt om excessieve situaties waarbij het aantal overuren de spuigaten uitloopt, vroegtijdig te signaleren en in te grijpen. Een eerlijke registratie en vergoeding van overuren houdt medewerkers betrokken en gemotiveerd.

Wil je alles weten over het registreren en uitbetalen van gewerkte uren? Download dan de gratis whitepaper ’Loonaangifte volledig en correct invullen’.

 

Download hier gratis!

overwerken

Populairst