Spring naar de hoofdtekst

Zwanger? Praat met je werkgever

Hoewel het kabinet al enkele maanden alleen de lopende zaken regelt, zit minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet stil. Hij komt onder meer op voor zwangere vrouwen en kersverse vaders en moeders.

Hoewel het kabinet al enkele maanden alleen de lopende zaken regelt, zit minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet stil. Hij komt onder meer op voor zwangere vrouwen en kersverse vaders en moeders.

In het voorjaar stelde Asscher een reeks actiepunten op om zwangerschapsdiscriminatie tegen te gaan. Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de vrouwen in meer of mindere mate te maken met zwangerschapsdiscriminatie.

De klachten gaan onder meer over afgewezen worden bij sollicitaties, het niet verlengen van contracten of geen promotie kunnen maken. Ook krijgen zwangere vrouwen soms openlijke kritiek of hebben ze problemen met hun werkgever rond het regelen en opnemen van verlof. Zwangerschapsdiscriminatie zorgt ervoor dat het arbeidspotentieel van deze groep vrouwen niet ten volle wordt benut.

Het actieplan dat Asscher heeft opgesteld bestaat uit 13 punten die zwangere vrouwen kunnen versterken in gesprek met hun werkgever. Die tips bestaan onder meer uit het beter informeren van vrouwen over hun rechten en plichten voor en tijdens hun zwangerschap.

Kraamverlof

En als de stress van het regelen van de zwangerschapsverlof dan achter de rug is, volgt de bevalling en het kraamverlof zelf. Ook een punt waar Asscher mee bezig is.

De Tweede Kamer staat op het punt om een besluit te nemen over het verlengen van het (betaalde) kraamverlof van de partner van twee naar vijf dagen. Daarnaast bestaan er in Brussel plannen om dit op Europees niveau gelijk te trekken tot tien dagen betaald kraamverlof voor de partner, maar daar wil een aantal partijen in Den Haag niet mee instemmen.

Misschien zou het juist goed zijn om dit in heel Europa gelijk te trekken. Toch zal het heel lastig zijn om daarover in Europa consensus te krijgen. Landen waar partners meer dan die tien dagen betaalde kraamverlof krijgen, willen waarschijnlijk niets inleveren. En andere landen klagen weer over teveel bemoeienis vanuit Brussel.

Dialoog

Voor de zwangere werkneemster is het belang dat er tijdig en een goede gesprek met de werkgever plaatsvindt over de verwachtingen en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Dat is geen luxe die je als werkgever biedt, maar een noodzaak om te komen tot een prettige werkplek die het potentieel van (aanstaande) ouders optimaal benut.

 Wil je nog eens de regels nalezen over zwangerschaps- en kraamverlof? Download dan de gratis whitepaper‘Nieuwe regels zwangerschaps- en bevallingsverlof’.

kraamverlof

Populairst