Mamut e-news oktober 2018

Beste Mamut-gebruiker,

Hierbij ontvangt u een nieuwe editie van de Mamut support-nieuwsbrief.
Kijk ook op onze website voor supportinformatie
.

In dit e-news:


Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

De regering is voornemens het 6% btw-percentage te gaan verhogen naar 9%. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met deze wijziging (zie de website van de Eerste Kamer voor meer informatie).

Visma bereidt momenteel de software voor op de geplande btw-verhoging, waarbij wordt uitgegaan van een toepassing die op alle actuele versies van Mamut Business Software uitgevoerd kan worden. Naar verwachting zal deze toepassing in de loop van november beschikbaar worden gesteld op onze website, waarover u via een extra nieuwsbrief zult worden geïnformeerd.

Indien u reeds offertes/orders/facturen voor 2019 moet maken met het lage btw-tarief, adviseren we daarop de huidige 6%-codes toe te passen en indien nodig later de btw-verhoging na te factureren. Het nafactureren zal naar verwachting niet in alle gevallen hoeven, zie hiervoor de informatie van de Rijksoverheid.


Overschrijving of automatische incasso? Update vóór 19 november 2018 naar versie 22!

In Mamut versie 22 zijn de tags CtrlSum (totaalbedrag) en NbOfTxs (totaal aantal transacties) op batchniveau aan de SEPA XML-formaten toegevoegd, hetgeen vanaf 19 november 2018 verplicht wordt voor het inlezen van de bestanden bij de bank. Zorg dus dat u vóór 19 november 2018 bent geüpdatet, indien u van deze modules gebruikmaakt. Informatie over het uitvoeren van de update vindt u op de updatepagina.


De AVG-wetgeving en Mamut Online of Mamut e-commerce

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van toepassing. In Mamut Business Software versie 22, welke in mei reeds beschikbaar is gekomen, zijn aanpassingen gedaan die u als dataprocessor en controller kunnen helpen om te voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving. Als u gebruikmaakt van Mamut Online of Mamut e-commerce zijn wij als Visma ook dataprocessor en adviseren we u te updaten naar versie 22 en onze nieuwe TOS (Terms of Services) accepteren. Onze supportafdeling spreekt nog veel klanten die deze diensten gebruiken maar nog niet zijn geüpdatet naar versie 22 en vragen daarom hier uw aandacht voor.

Meer informatie vindt u op in onze supportnote over AVG en Mamut.

 

Release Office 2019

Recent heeft Microsoft Office 2019 uitgebracht. Houd er rekening mee dat de actuele versies van Mamut Business Software deze Office-versie niet officieel ondersteunen.

De verwachting is dat de eerstvolgende versie van Mamut Business software compatible zal zijn met Office 2019. De ondersteunde versies van Microsoft Office vindt u in de systeemvereisten voor Mamut Business Software.


Tips & trucs

Hoe kan ik artikelen verplaatsen naar een ander magazijn?

Gaat u uw voorraad reorganiseren en wilt u eenvoudig uw artikelen kunnen verplaatsen naar een ander magazijn, volg dan onderstaande stappen:

1. Ga naar Beheer - Artikel - Artikelregister en selecteer het betreffende artikel.
2. Open het tabblad Magazijn.
3. Selecteer het magazijn door er één keer op te klikken. Klik vervolgens op de knop Artikeltransfer in de afrollijst naast de knop Ga naar Magazijn.
4. Geef bij Over te brengen aantal het aantal artikel dat u wenst over te boeken en selecteer het gewenste magazijn.
5. Klik vervolgens op OK.

Meer grip en inzicht met de bedrijfsanalyse!

Bent u benieuwd naar de kengetallen van uw bedrijf en wilt u meer inzicht in en grip op de cijfers, dan kan dit via Beheer - Status - Export van bedrijfsanalyse naar Excel.

De cijfers worden in een overzichtelijke presentatie opgezet, zodat u snel een beeld krijgt van de stand van zaken. Deze export biedt een uitgebreide aanvulling op standaardrapporten en maakt het mogelijk de cijfers in een ruimere context bekijken. 


Hebt u vragen of wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Visma Software via 020-355 29 00 of mamutsupport@vismasoftware.nl.

Wilt u collega’s opgeven voor dit e-news? Stuur dan een bericht naar mamutsupport@vismasoftware.nl.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.