Visma eAccounting-migratie

U kunt nu ook zelf gemakkelijk overstappen van AccountView op Visma eAccounting. Aan AccountView zijn hiervoor enkele nieuwe menu-opties toegevoegd. De migratie verloopt in drie eenvoudige stappen:

  • Bepaal eerst met Document > Stamgegevens administratie > eAccounting-rekeningtypen tot welk Visma eAccounting-rekeningtype de grootboekrekeningen van de cliĆ«ntadministratie behoren.
    • Let op: Beschikt u over meerdere administraties, dan hoeft u deze stap niet voor elke administratie opnieuw uit te voeren. Als de administraties hetzelfde rekeningschema hebben, dan kunt u de gemaakte indeling daarin overnemen met Document > Overnemen > eAccounting-rekeningtypen in het venster Administraties.
  • Exporteer vervolgens de administratie met Document > Exporteren > eAccounting-migratie in het venster Administraties.
  • Importeer deze geĆ«xporteerde AccountView-gegevens ten slotte weer in Visma eAccounting

Op deze pagina treft u instructies aan voor het overstappen op Visma eAccounting:

www.vismasoftware.nl/migratie-eaccounting

Houd deze pagina in de gaten. De informatie zal in de loop van de tijd nog worden uitgebreid.