Regisseert u als finance professional de wendbaarheid van uw organisatie?

Technologische en digitale ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op waardoor langetermijndenken voor organisaties vaak vrijwel onmogelijk is. In plaats daarvan moeten organisaties zich continu aanpassen en steeds wendbaarder zijn. Bijvoorbeeld om aan wettelijke eisen te kunnen (blijven) voldoen, om de juiste mensen aan zich te binden en om te kunnen blijven concurreren.

Wendbaarheid als concurrentievoordeel

Wendbare organisaties kunnen zich eenvoudig en snel aanpassen aan hun omgeving en weten kansen te benutten voordat anderen dat doen. Op deze manier kunnen ze bedreigingen direct het hoofd bieden en onder nieuwe omstandigheden succesvol zijn en blijven.

Ook binnen uw organisatie is er waarschijnlijk een steeds grotere behoefte aan verbetering en professionalisering. Snel inspelen op veranderingen levert uw organisatie concurrentievoordeel op. Als finance professional speelt u hierbij een belangrijke rol. Niet alleen ondersteunt u de organisatie met managementinformatie, methodieken en adviezen, maar u heeft ook een sterke informatiepositie.

Bent u de volwaardige adviseur die u wilt zijn?

Als financieel adviseur wilt u snel op elk moment goede rapportages kunnen aanleveren, kunnen sturen op de belangrijkste kpi’s van de organisatie en indien nodig snel kunnen ingrijpen en bijsturen. Bovendien wilt u de directie beter informeren en adviseren.

In de praktijk zien wij echter veel organisaties waar data nog handmatig uit verschillende losse systemen wordt gehaald, samengevoegd, gecontroleerd en gecorrigeerd. Het opsporen van datavervuiling en het herstellen van fouten kost deze organisaties dagelijks veel tijd. Bovendien ontbreekt de benodigde informatie om te kunnen adviseren over zaken als het opnemen van producten in het assortiment, margebepaling en klantcontracten. Het snel en betrouwbaar kunnen rapporteren, cijfers analyseren en ontwikkelingen tijdig ontdekken wordt zo erg lastig.

Wilt u verder groeien als volwaardige adviseur dan is het belangrijk om uw traditionele rol van boekhouder te verwisselen voor de rol van adviseur. Aangezien veel organisaties hier nog niet mee bezig zijn, biedt het professionaliseren van uw organisatie de kans om een enorm concurrentievoordeel te behalen.

Geef zakelijke adviezen niet langer alleen op gevoel

De laatste jaren komt het digitaliseren en automatiseren van processen steeds meer binnen bereik van het mkb. Door de verschillende losse systemen binnen uw organisatie te koppelen, wordt informatie automatisch overgenomen. Dit minimaliseert het aantal (menselijke) fouten.

Realtime inzicht in uw financiële administratie zorgt ervoor dat u zakelijke adviezen niet langer alleen op gevoel hoeft te geven, maar kunt onderbouwen met actuele en betrouwbare data. Dankzij realtime inzicht merkt u bepaalde ontwikkelingen eerder op. Doen zich onverwachte zaken voor dan kunt u hier snel op reageren, direct bijsturen en op die manier veel geld besparen.

Digitalisering en automatisering zorgen er bovendien voor dat u zich alleen nog hoeft te richten op zaken die uw aandacht echt nodig hebben. Dat scheelt u veel tijd. Gedigitaliseerde administratieve processen zijn bovendien goedkoper omdat er efficiënter gewerkt wordt.

Zorg voor een wendbare organisatie

Door als moderne controller te werken aan een solide financiële basis voor uw organisatie maakt u niet alleen uw eigen werkzaamheden een stuk interessanter, maar verbetert u ook uw positie binnen de organisatie en zorgt u dat uw organisatie wendbaarder wordt.

Als moderne financiële professional toont u met onderbouwde forecasts het management wat een stijgende brandstofprijs, inflatie of de oplopende personeelskosten betekent. Uw organisatie kan zich hier tijdig op voorbereiden en indien nodig snel maatregelen treffen.

Lees direct meer in de whitepaper

Benieuwd hoe u dit als financiële professional binnen uw organisatie kunt aanpakken? We vertellen u er graag meer over in de whitepaper Waarom strategische wendbaarheid voor organisaties van levensbelang is.

Waarom strategische wendbaarheid voor organisaties van levensbelang is

Whitepaper_Wendbaarheid-302x397.png