Van intuïtie naar realtime inzicht

Hedendaagse organisaties zijn steeds meer ‘datadriven’. Zo zijn dashboards met live data in diverse grafieken niet meer weg te denken van de marketing-, sales- en supportafdeling. Menig financieel manager is van mening dat betrouwbare data leidend moet zijn bij het nemen van zakelijke beslissingen. Toch hanteren veel bedrijven nog altijd geen datagedreven besluitvormingsproces, wat kan leiden tot slechte beslissingen, bedrijfsprestaties kan ondermijnen en uiteindelijk het bedrijfsresultaat negatief kan beïnvloeden.

Het belang van datagedreven beslissingen 

Vroeger werden beslissingen voornamelijk gebaseerd op intuïtie, ervaring, emoties en ego. Mensen leggen van nature echter graag verbanden en zien snel logica waardoor de kans groot is dat er conclusies worden getrokken die bij een datagedreven analyse niet juist blijken te zijn. Een positief resultaat is in dat geval meer wijsheid dan geluk en biedt voor de toekomst geen garanties.

Tegenwoordig wordt van financieel managers verwacht dat zij actie ondernemen op basis van zogenaamde actionable insights. Hierdoor ontwikkelen ze zich van scorekeepers naar business partners en value integrators die werken met geautomatiseerde, digitale systemen om een stabiele financiële basis te ontwikkelen voor hun bedrijf. Steeds vaker spelen financiële managers dan ook een belangrijke rol bij het besluitvormingsproces van een organisatie en zijn ze sterker betrokken bij de taken van de algemeen directeur of ceo. Voor deze rol zijn diepgaande, actuele en direct toepasbare gegevens vereist.

Wanneer een bedrijf een meer datagedreven karakter krijgt, gaan managers en werknemers op een andere manier denken. Ze zullen diepgaande vragen gaan stellen over de vraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd:

  • Welke klanten dragen het meest en het minst bij aan onze winst?
  • Welke producten en diensten dragen het meest en het minst bij aan onze winst?
  • Welke productiemiddelen zijn voor welke order het meest rendabel inzetbaar?
  • Hoe kunnen we de marge optimaliseren en (verborgen) kosten reduceren?

Veerkracht vergroten 

Investeren in digitalisering, data en soft skills zal de positie van finance-afdelingen versterken. De noodzaak hiervan lijkt breed gedragen. Digitale spelers zijn in de praktijk weerbaarder en herstellen sneller van een crisis. Toch blijkt er een echte crisis nodig om het percentage online verkopen sterk te doen stijgen. Het CBS berekende een recordgroei aan internetverkopen van bijna 86 procent begin 2021, die vooral toe te schrijven is aan de multichannelers, die zowel via winkels als online verkopen. Bij deze bedrijven is de online omzet meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Organisaties die handelen op basis van relevante, betrouwbare en realtime data, kunnen sneller reageren op veranderingen. Dit vergroot de veerkracht van de organisatie enorm!

Stappen naar een datagedreven organisatie

Ben je benieuwd hoe je je finance-afdeling toekomstbestendig maakt? Moderne cloudsoftware combineert data van verschillende bronnen tot realtime analyses, rapportages en overzichtelijke dashboards. In onze whitepaper vertellen we je er meer over.

Samengevat

Om de boot niet te missen doe je er als finance professionals goed aan om:

  • te investeren in digitalisering, gestructureerde data en soft skills
  • je toe te spitsen op een rol als belangrijke bedrijfsadviseur die zitting neemt in de boardroom

Download nu de gratis whitepaper

Wat kan betrouwbare data voor jouw bedrijf betekenen?

Wat kan betrouwbare data voor uw bedrijf betekenen?