Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Managementinformatie en financieel advies van uw controller

Managementinformatie en financieel advies krijgen van uw controller wordt mogelijk door de juiste automatisering van uw bedrijfsprocessen. Was uw controller in het verleden vooral bezig met het zoeken van aansluiting tussen de projectadministratie en uw financiële administratie, met de AccountView-software van Visma is dat verleden tijd. De projectadministratie is een subadministratie van het grootboek, sluit hierdoor altijd aan en kan ook worden gebruikt voor verdere analyse. De controller kan zich dus veel meer toeleggen op andere rapportages en analyses voor zowel de projectleiders als de directie.

Model project control - de rol van de controller. Klik op de afbeelding om deze in fullscreen te bekijken.

Met automatische controles van de administratie en gesplitste weergave van uw bedrijfsresultaat krijgt de controller de mogelijkheid om uitgebreidere analyses te maken en kan hij zich vooral concentreren op die analyses die inzicht geven hoe u uw resultaten positief kunt beïnvloeden. De controller kan met de directie en de projectleiders bespreken welke soort projecten winstgevend is en welke niet. U besluit zo als organisatie om sommige typen projecten af te stoten, er juist meer tijd in te stoppen of te kiezen voor een andere aanpak om ze winstgevender te maken. Het is ook mogelijk kosten over projecten heen te vergelijken om zo bepaalde projectleiders te adviseren in bepaalde fases beter op de kosten te letten. Uw controller heeft inzicht in welke projectleiders daar ervaring mee hebben en kan naar hem doorverwijzen voor advies.

Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden van meer grip en betere sturing op de projectadministratie vanuit de finaciële administratie. Hoe u dit kunt bewerkstelligen leggen wij u graag verder uit.

Basiszaken als het bepalen van het onderhanden werk standaard ingeregeld

Onderhanden werk op uw projecten – hoe wordt er binnen uw organisatie mee omgegaan? Hoe worden iedere maand de juiste cijfers opgesteld? Het bepalen van het onderhanden werk op de projecten is voor iedere organisatie verschillend. Zijn er veel kortlopende projecten dan boekt u de projectkosten en -opbrengsten wellicht direct op de verlies- en winstrekening. Lopen uw projecten over de jaren heen en komen de projectopbrengsten pas aan het einde van het project, dan wilt u wellicht al een deel van uw gebudgetteerde opbrengsten op de verlies- en winstrekening laten terugkomen en een deel van de werkelijke kosten op basis van het percentage gereed. Uw controller kan dit met uitgebreide spreadsheets uiteraard periodiek handmatig bepalen. Met AccountView kunnen deze processen worden geautomatiseerd, zodat hij u iedere maand met weinig moeite de juiste maandcijfers kan presenteren. Per project kan eenvoudig worden ingesteld hoe u het onderhanden werk wilt bepalen en periodiek wordt de juiste onderhandenwerkpositie overgeboekt.

Uitgebreide analyses alleen op zaken die daadwerkelijk aandacht nodig hebben

U kunt u als controller verliezen in diepte-analyses, omdat er zoveel informatie beschikbaar is. U ziet in AccountView niet alleen wat de stand is van de verschillende resultaten en welke richting (neemt af of neemt toe) het resultaat op gaat.  U ziet door middel van groen en rood welk onderliggende mogelijke oorzaken in de pas lopen en welke aandacht verdienen. U zoomt eenvoudig door op de oorzaken die aandacht verdienen en u kunt daar uitgebreide dwarsdoorsnedes en trendanalyses maken. Door welke projecten of projecttypes wordt het resultaat van de onderneming bepaald? Welke projectleider is het meest succesvol? U besteedt zo als controller alleen aandacht aan de analyses die er echt toe doen. De AccountView-software biedt daarbij ondersteuning. Vanuit iedere invalshoek kan een specificatie van de grootboekrekeningen worden opgevraagd ter onderbouwing van het bedrijfsresultaat.

Tijdig voorzorgsmaatregelen nemen op basis van de signalering

Het wordt steeds belangrijker om tijdig de risico’s in te schatten om daarop te kunnen anticiperen. Hoe groot is de kans dat u nog uren kunt factureren die betrekking hebben op een periode van vier maanden geleden? Moet er een voorziening worden opgenomen voor het deel dat u niet meer kunt factureren? Hoever gaan de kosten halverwege het project al over het gerealiseerde budget heen? Moet u samen met de projectleider en de klant het gesprek aangaan voor het factureren van een stuk meerwerk? AccountView helpt u niet alleen deze risico’s inzichtelijk te maken, maar geeft u ook een toelichting hoe u deze onderdelen kunt verbeteren. Samen met uw controller bent u uiteraard degene die de juiste interpretatie aan de risico’s en eventueel maatregelen in gang kan zetten.

Voorsprong op de concurrentie door inzicht in trends, sterktes en zwaktes

Waar moet de projectorganisatie zich de komende periode op richten? Wat voor projecten moeten worden aangenomen en welke projecten moeten worden afgestoten? Welk type projecten hebben meer aandacht nodig? Welke projectleiders kunnen op bepaalde vlakken meer ondersteuning of coaching gebruiken? Deze vragen worden steeds belangrijker, omdat de tijd om te leren in de huidige economie steeds korter wordt. Alles wat wordt aangepakt, moet snel een succes zijn. Met behulp van de AccountView-sofware kan uw controller de juiste analyses maken om antwoorden en inzichten te krijgen ten aanzien van deze vraagstukken. Op basis van deze managementinformatie kunt u de juiste beslissingen nemen.

Managementinformatie en onderhanden werk toegespitst op uw branche:

Meer informatie over optimale managementinformatie en onderhanden werk bepalen

Wilt u weten hoe u door de inzet van de AccountView-software van Visma kunt beschikken over financieel advies en managementinformatie? Vraag dan meer informatie aan. Of neem contact op met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk inventariserend gesprek, via telefoon 020 – 355 2910.