Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Ingenieurs en architecten - onderhanden werk onder controle en altijd de juiste managementinformatie

Controller wordt financieel adviseur

Was uw controller in het verleden vooral bezig met het zoeken van aansluiting tussen de projectadministratie en uw financiële administratie, met AccountView is dat niet meer nodig. Door de volledige integratie van deze twee administraties is deze aansluiting er altijd. Met de standaardrapportages is in korte tijd de onderbouwing van het grootboek compleet. Er blijft dus meer tijd over voor het maken van andere rapportages en analyses voor zowel de projectleiders als directie. Controller, directie en projectleiders kunnen direct om de tafel om te bespreken welke projecten winstgevend zijn en waar wat te verbeteren valt. Zo kunt u als organisatie besluiten om sommige typen projecten af te stoten of te proberen ze winstgevender te maken.

De controller kan ook kosten over projecten heen vergelijken en zo projectleiders adviseren in bepaalde fases beter op de kosten te letten. Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden. Wat is het risico op mijn 'te factureren'-positie? Wat is het gefactureerde bedrag per medewerker? Hoeveel wordt er per projectleider op facturen afgeboekt? Vragen waarop AccountView het antwoord geeft. Met AccountView kan de controller verantwoorden, directe sturing geven en vooruitkijken.

Gedegen, betrouwbare financiële rapportages in een handomdraai

Voor uw controller is het opstellen van de juiste winst- en verliesrekening uitermate belangrijk. De basis hiervoor is de aansluiting tussen de projectadministratie en het grootboek. Door de volledige integratie van de financiële administratie en de projectadministratie is die in AccountView altijd gewaarborgd en op ieder moment inzichtelijk. De controller ziet niet alleen met een druk op de knop dat de waarde van de projecten aansluit bij het grootboek, maar ook welke projecten het saldo van het onderhanden werk bepalen. Zo maakt u snel een specificatie als onderbouwing voor de tussentijdse cijfers of de jaarrekening.

Basiszaken als het bepalen van het onderhanden werk standaard ingeregeld

Hoe bepaalt u de juiste waarde van uw projecten? Welke kosten zijn er al gemaakt? Staan daar al opbrengsten tegenover? Komen uw opbrengsten pas aan het einde van het project? Welk deel neemt u dan nu al mee naar de winst- en verliesrekening? De veranderde fiscale wetgeving stelt dat bedrijven resultaten moeten nemen naar rato van de voortgang van werkzaamheden. In de praktijk betekent dit dat ze van elk project periodiek moeten bepalen welk deel van de verwachte winst van het project aan het bedrijfsresultaat moet worden toegerekend. AccountView helpt u de bepaling van het onderhanden werk te vereenvoudigen. Zo beschikt u over uitgebreide onderhandenwerkrapportages en kunt u ook op meerdere manieren uw onderhanden werk bepalen.

Bij kortlopende projecten kunt u ervoor kiezen om bij het versturen van de factuur het onderhanden werk over te boeken naar de winst- en verliesrekening (PC of percentage of completion methode). Hebt u een langlopend bouwproject waarbij de opbrengsten in termijnen komen of pas aan het eind van het project, dan neemt u een deel van de gebudgetteerde opbrengsten als resultaat samen met de werkelijke kosten (CC of completed contract methode). Aan het einde verrekent AccountView dit uiteraard met het werkelijke resultaat. Behalve deze voorbeelden zijn er nog diverse variaties op de CC- en de PC-methode mogelijk met AccountView. Uw leverancier kan u daar verder over inlichten.

 

Altijd de juiste managementinformatie.
Voorbeeld: aansluiting journaal met financiële administratie

HVN architecten: "We hebben het onderhanden werk direct inzichtelijk, omdat AccountView hier ruime mogelijkheden voor biedt."

D+Z architecten: “Onze projectdirecteuren kunnen op ieder moment in AccountView kijken hoe het gaat met de projecten die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Daarnaast krijgen ze wekelijks uren- en financiële rapporten per project, die de voortgang en resultaten helder in beeld brengen. Maar bijvoorbeeld ook een rapport dat inzicht biedt in de openstaande debiteuren.”

Risico’s tijdig signaleren en voorzorgsmaatregelen nemen

De projecten binnen uw organisatie zijn vaak op basis van aangenomen werk. Het wordt voor uw organisatie dan ook steeds belangrijker om risico’s tijdig in te schatten om daarop te kunnen anticiperen. Waar overschrijden de kosten de gebudgetteerde kosten of het relatieve budget? Waar wordt deze overschrijding door veroorzaakt? Kan er juist meerwerk worden gefactureerd bij het ontwerp voor het gebouw, omdat er een extra verdieping op komt of dat het pand binnen anders moet worden ingedeeld? AccountView helpt u daarbij om deze risico’s inzichtelijk te maken. U bent uiteraard degene die de juiste interpretatie aan de risico’s kan geven en eventueel maatregelen in gang kan zetten.

Voorsprong op de concurrentie door inzicht in trends, sterktes en zwaktes

Waar moet u zich als ingenieursbureau of architect de komende jaren op richten? Is dat het ontwerpen van bruggen, kantoorpanden, woonhuizen of juist interieur? Welke projectleiders hebben op bepaalde vlakken ondersteuning nodig en welke kunnen deze ondersteuning juist geven? Deze vragen worden steeds belangrijker, omdat de tijd om te leren steeds korter wordt. Alles wat wordt aangepakt, moet een succes zijn. Het zijn allemaal vragen waar u met behulp van AccountView de juiste analyses van kunt maken. Deze managementinformatie ondersteunt u bij het nemen van de juiste beslissingen voor uw organisatie.

Informatie

Wilt u weten hoe de AccountView-software van Visma ook uw ingenieurs- of architectenbureau kan ondersteunen om meer grip te krijgen op uw onderhanden werk en over betere managementinformatie te beschikken? Vraag dan meer informatie aan of neem contact op via 020 – 355 29 10.