Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Marketing- en reclamebureaus - altijd de juiste managementinformatie en onderhanden werk onder controle

Uw controller beschikbaar als uw financieel adviseur

Was het in het verleden ook voor uw marketing- of reclamebureau zo dat de controller vooral bezig was met aansluiting zoeken tussen de projectadministratie en de financiële administratie, met AccountView is dat niet meer nodig. Door de volledige integratie van deze twee administraties is de aansluiting er altijd. Met de standaardrapportage is de onderbouwing van het grootboek snel compleet. Zo houdt de controller dus meer tijd over voor andere managementinformatie, rapportage en analyses voor zowel projectleiders als directie.

Controller, directie en projectleiders kunnen direct om de tafel om te bespreken welke projecten winstgevend zijn en wat te verbeteren valt. Zo kunt u als organisatie besluiten om sommige typen projecten af te stoten of te proberen ze winstgevender te maken. Bovendien kan de controller ook de kosten van alle projecten vergelijken om projectleiders te adviseren in bepaalde fasen beter op de kosten te letten.
Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden. Denk bijvoorbeeld ook aan: Wat is het risico voor mijn 'te factureren'-positie? Wat is het gefactureerde bedrag per medewerker? Hoeveel wordt er per projectleider op facturen afgeboekt? Vragen waarop AccountView het antwoord geeft. Met AccountView krijgt de controller meer grip op onderhanden werk en de beschikking over betere managementinformatie.

Basiszaken als het bepalen van het onderhanden werk standaard ingeregeld

Onderhanden werk bepalen voor projecten is voor iedere organisatie verschillend? Hoe stelt u iedere maand de juiste cijfers op? Hebt u veel kortlopende projecten, zoals advertenties in tijdschriften, dan boekt u de projectkosten en -opbrengsten wellicht direct op de verlies- en winstrekening. Lopen uw projecten over de jaren heen, bijvoorbeeld het doorvoeren van een nieuwe huisstijl voor een multinational, en komen de projectopbrengsten pas aan het einde van het project? Dan wilt u misschien al een deel van uw gebudgetteerde opbrengsten op de verlies- en winstrekening laten terugkomen en een deel van de werkelijke kosten op basis van het percentage gereed.
Uiteraard kunt u dit met uitgebreide spreadsheets periodiek handmatig bepalen. Met AccountView kunt u deze processen ook automatiseren, zodat u iedere maand met weinig moeite de juiste maandcijfers aan de directie kunt presenteren. U stelt per project eenvoudig in hoe u onderhanden werk wilt bepalen en periodiek boekt u de juiste onderhanden werkpositie over.

Tijdig risico’s signaleren en voorzorgsmaatregelen nemen

Alleen als u tijdig risico’s kunt inschatten, kunt u anticiperen. In hoeverre overschrijden de kosten halverwege het project al het gerealiseerde budget, oftewel 50% van het totale budget? Moet u samen met de projectleider en de klant in gesprek voor het factureren van een stuk meerwerk, omdat er extra advertenties zijn geplaatst? AccountView helpt u om deze risico’s inzichtelijk te maken. U bent uiteraard degene die de juiste interpretatie aan de risico’s kan geven en eventuele maatregelen in gang kan zetten.

Voorsprong op andere marketing- en reclamebureaus door inzicht in trends, sterktes en zwaktes

Waar moet u zich als marketingbureau of reclamebureau de komende jaren op richten? Moeten bepaalde projecten worden aangenomen of juist afgestoten? Welk type projecten heeft meer aandacht nodig? Kunnen projectleiders op bepaalde vlakken meer ondersteuning of coaching gebruiken? Deze vragen worden steeds belangrijker, omdat de tijd om te leren steeds korter wordt. Alles wat wordt aangepakt, moet een succes zijn. Het zijn allemaal vragen waarvoor u met AccountView de juiste analyses kunt maken. Deze managementinformatie ondersteunt u bij het nemen van de juiste beslissingen voor uw organisatie.

Meer informatie voor marketing- en reclamebureaus over managementinformatie en onderhanden werk:

Wilt u weten hoe de AccountView-software van Visma ook uw marketing- en reclamebureau kan helpen meer grip te krijgen op onderhanden werk en over betere managementinformatie te beschikken? Vraag dan meer informatie aan. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk inventariserend gesprek, 020 – 355 2910.