Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord

Not-for-profitinstellingen - de juiste projectbegroting en projectbewaking

Meer grip op projecten in minder tijd

Als not-for-profitinstelling krijgt u een bepaalde subsidie voor een project. U kunt niet meer geld besteden dan het bedrag dat die subsidie groot is. U wilt dus op ieder moment weten hoe de begroting zich verhoudt tot het totale subsidiebedrag. Aan het eind van het project moet u bovendien kunnen onderbouwen hoe u de subsidie precies hebt ingezet om het projectresultaat te behalen. Dat is niet alleen een interne verantwoording, maar vooral ook de verantwoording aan uw subsidieverstrekkers, waar u zelfs vaak een accountantsverklaring bij nodig hebt. Visma Software kan u adviseren over meer financiële grip op projecten en u helpen op ieder moment de juiste rapportage te verzorgen voor uw subsidieverstrekker. Visma Software is niet voor niets een van de belangrijkste spelers in deze markt.

Door de juiste projectbegroting uw subsidiebedrag optimaal benut

Uw doel is om de ontvangen subsidie zo goed mogelijk in te zetten voor projecten en daarmee het maximale rendement uit de verstrekte subsidie te halen. Oftewel, de grootste toegevoegde waarde te bieden voor de idealen waar uw not-for-profitinstelling voor staat. U wilt niet  alleen de begrotingsruimte tot de totale subsidie zien, maar bijvoorbeeld ook tot de helft van de subsidie wanneer 50% van het project is afgerond. Daarmee schat u in welk risico u loopt om aan het eind van het project niet uit te komen met de subsidie die voor het project is verstrekt. Anderzijds geeft het u inzicht in de extra ruimte die wellicht beschikbaar komt doordat zaken efficiënter zijn afgerond. Door bijtijds in te grijpen of bij te sturen kunt u dus meer doen met hetzelfde subsidiegeld.
AccountView geeft u op ieder moment een actueel overzicht, zowel op het scherm als in rapportvorm, met alle detailinformatie die u nodig hebt om de cijfers op de juiste manier te beoordelen.

Ook voor KNWU is de financiële projectbewaking met AccountView een grote stap vooruit: “Tijdswinst is zeker een gevolg van het nieuwe systeem. Maar vooral beter financieel beheer van de projecten.”

Begrotingsverschillen en bestede subsidie direct verantwoord

De directie en subsidieverstrekkers vragen periodiek om een verantwoording van de tot nu toe bestede subsidiebedragen. Dit betekent vaak meer dan alleen een overzicht van de kosten per project. Immers, soms maken meerdere projecten gebruik van één subsidiebedrag of subsidiëren meerdere subsidieverstrekkers tegelijk een project.
U wilt deze informatie snel presenteren en automatisch de juiste onderbouwing geven. De standaardrapportage van AccountView toont eenvoudig de stand van projecten en zo gewenst de detailinformatie die nodig is voor de verklaring van de projectkosten.

Voor NVAO, klant van About Software, is AccountView de uitkomst: “Wij hebben nu grip op onze projecten en de daarbij behorende projectbegrotingen, en de subsidieverstrekkers hebben de gewenste rapportage op tijd in handen.”

Stichting Kennisalliantie Zuid-Holland, klant van eServiceware, over AccountView: “Wij kunnen nu onze subsidies op de juiste manier verantwoorden. De projectkaart toont op ieder moment de juiste gegevens zoals ze ook aan de subsidieverstrekker worden getoond.”

Meer informatie over projectbegroting en projectbewaking voor not-for-profitinstellingen:

Wilt u weten hoe de AccountView-software van Visma ook uw not-for-profitinstelling kan helpen bij een optimale projectbegroting en projectbewaking? Vraag dan 'meer informatie' aan. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk vrijblijvend inventariserend gesprek, telefoon 020 – 355 29 10.