Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Voorraadhoudende groothandel

Financiële administratie groothandel

Proactief debiteurenbeheer

Het voeren van een proactief debiteurenbeleid begint met het versturen van een herinnering aan klanten die de betalingstermijn hebben overschreden. AccountView biedt de mogelijkheid om de door u geselecteerde klanten een aanmaning te sturen. U kunt hierbij de openstaande posten selecteren op basis van standaardcriteria als peildatum, minimumbedrag of het aantal dagen sinds de laatste aanmaning. Door uw aanmaningen per e-mail te versturen bespaart u kosten en wordt het proces versneld. Ook legt u eenvoudig vast wat uw klant over de betaling heeft toegezegd. In een overzicht kunt u dagelijks zien of uw klanten zich ook aan deze toezegging hebben gehouden. Verder is het mogelijk om alle informatie met betrekking tot openstaande posten vast te leggen, zoals de gesprekken over een openstaande post of wanneer u een post uit handen hebt gegeven. Indien gewenst kunt u door het systeem ook automatisch een activiteit laten genereren nadat de aanmaning is verstuurd.

Aanbetalen verkooporders

Is het beleid van uw organisatie om nieuwe klanten, of klanten die minder goed betalen, al dan niet gedeeltelijk vooruit te laten betalen? Op de verkooporder kunt u eenvoudig registreren dat een klant bijvoorbeeld 50% van het totale orderbedrag moet aanbetalen voordat tot levering wordt overgegaan. AccountView toont in een overzicht op welke orders een aanbetaling moet worden gedaan. Nadat u de vooruitbetaling hebt ontvangen, kan de order direct worden uitgeleverd.

Uitgebreide fiatteringsmogelijkheden

Wilt u nog meer grip op de betalingen aan uw leveranciers en het betaalgedrag van uw klanten? AccountView stelt u in staat om door fiattering uitgebreide controle- en autorisatiemogelijkheden in te bouwen. Zo stelt u eenmalig in dat alle inkopen boven een bepaald bedrag altijd eerst door u moeten worden gefiatteerd voordat ze worden vrijgegeven. Het systeem zorgt ervoor dat er automatisch wordt gecontroleerd of een klant de kredietlimiet heeft overschreden, nog vervallen openstaande posten heeft of zelfs helemaal is geblokkeerd voor het uitleveren van orders.

Automatische incasso-overeenkomst

Om nog sneller uw openstaande posten te innen kunt u voor door u geselecteerde klanten een automatische incasso-overeenkomst opstellen. Dit levert u niet alleen aanzienlijke tijdwinst op maar ook een verbetering van uw liquiditeitspositie door snellere betaling van uw openstaande posten.

Automatische bankkoppelingen

Uit de praktijk blijkt dat veel handelsbedrijven maximaal één keer per week de bankmutaties ophalen en inlezen. Een nadeel van deze werkwijze is dat uw administratie altijd een tot zes dagen achterloopt op uw werkelijke banksaldo en dat uw openstaande facturen niet worden bijgewerkt. Processen bij actief debiteurenbeheer worden ten onrechte opgestart wat leidt tot extra werk en frustraties bij uw relaties en uw medewerkers. Ook beschikt u niet over up-to-date gegevens om uw beslissingen op te baseren. De automatische bankkoppeling van AccountView zorgt ervoor dat uw administratie iedere dag wordt voorzien van de actuele bankmutaties. Zo hebt u altijd inzicht in de stand van zaken.

Altijd inzicht in uw financiële gegevens

Om uw liquiditeitspositie te verbeteren dient u als controller te allen tijde inzicht te hebben in uw financiële gegevens. AccountView voorziet u van de juiste managementinformatie. Zo toont het rapport Ouderdomsanalyse u direct welke openstaande posten dringend moeten worden betaald. Of wilt u iedere week weten welke klanten hun kredietlimiet hebben bereikt? U kunt daarvan iedere week een overzicht per e-mail ontvangen.