Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Voorraadhoudende groothandel

Logistieke grip

Een scherp inkoopbeleid voeren

Als professionele inkoper gaat u zorgvuldig te werk.  U houdt uw belangrijkste artikelen nauwgezet in de gaten en zorgt er voor dat deze in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment beschikbaar zijn, zodat uw organisatie de door de klanten verwachte servicegraad kan nakomen. Het geavanceerde bestelsysteem van onze software zorgt voor een besteladvies waarmee de artikelen uit uw assortiment in de juiste hoeveelheid op het juiste moment aanwezig zijn.
U wilt uw leveranciers met elkaar vergelijken en daarbij niet alleen een keuze maken op basis van prijs, maar ook zaken als levertijd laten meewegen. De software van Visma ondersteunt u bij het kiezen van de leveranciers met de beste voorwaarden. U hebt ongetwijfeld specifieke prijs- en kortingsafspraken gemaakt met uw leveranciers. Met onze software legt u al uw speciale prijzen en kortingsregelingen eenmalig vast in de vorm van prijslijsten en staffels. Bij het aanmaken van een inkooporder wordt de juiste prijsafspraak automatisch toegekend.

Vlekkeloos verloop van het verkoopproces

Om het verkoopproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het van belang om allereerst alle nodige informatie over uw klanten, artikelen en prijzen vast te leggen. Zo legt u op klantniveau niet alleen de betalingscondities maar ook de factuur-, verzend- en afleveradressen eenmalig vast. Op artikelniveau voert u de uitgebreide artikelomschrijvingen in. U definieert de verschillende artikeleenheden waarin uw artikelen worden gevoerd en legt samengestelde artikelen vast. Om de prijs- en kortingsafspraken met uw klanten vast te leggen maakt u gebruik van prijslijsten en staffels.
Nu alle benodigde informatie is vastgelegd kunnen offertes en verkooporders snel en foutloos worden ingevoerd. Visma biedt u de gelegenheid om het invoervenster naar uw eigen wensen in te delen. Zo is het mogelijk het invoervenster zo in te delen dat op de orderregel alleen het artikelnummer en het aantal hoeven te worden ingevoerd, daarna springt u direct naar de volgende regel.

Verbeter uw resultaat door klantgericht ondernemen

Om u te onderscheiden in een sterk concurrerende markt wordt het steeds belangrijker klantgericht te ondernemen. Goed op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van uw (potentiële) klanten is dan ook essentieel. Meer verkopen? Door uw verkooptrechter in te richten hebt u inzicht in uw verkoopkansen en-mogelijkheden, u kunt uw verkooptrajecten goed volgen en waar nodig adequaat reageren. Doordat u uw verkoopproces optimaliseert, verkort u de doorlooptijd van de verkooptrajecten en boekt u eerder resultaat. U kunt gemakkelijk op maat campagnes opzetten met een gesegmenteerde marketingaanpak. De crm-oplossingen van Visma Software zorgen ervoor dat u en uw medewerkers op ieder gewenst moment over actuele relatie- en klantinformatie beschikken.

Geïntegreerde e-commerce-oplossingen

Kunnen uw klanten hun orders via het internet plaatsen? En worden deze foutloos in uw backoffice verwerkt? Was de groothandel aanvankelijk nogal sceptisch ten opzichte van de ingebruikname van weboplossingen, de laatste jaren is er sprake van een duidelijke toename van het aantal weboplossingen. Samen met onze partners bieden wij u de oplossing om uw webshop volledig te integreren met onze software, waardoor uw klanten op elk moment orders via het internet kunnen plaatsen. Klanten kunnen ook via het internet worden ingelicht over de status van de bestelling en, indien gewenst, zelfs worden geïnformeerd of er voldoende voorraad aanwezig is om te kunnen leveren. Voor veel van onze klanten heeft de ingebruikname van een weboplossing geresulteerd in een toename van de omzet of het aanboren van nieuwe markten.

Actuele voorraadpositie

Uiteraard is het voor de groothandel van belang om te allen tijde inzicht te hebben in de actuele voorraadpositie. Bij veel groothandels moeten verkopers telkens bij het magazijn navragen of een artikel op voorraad is. En zo niet, met de afdeling inkoop bellen over de verwachte levertijd. In een sterk concurrerende markt waarin de klant steeds veeleisender wordt, betekent dit in veel gevallen dat de klant de order plaatst bij een van uw concurrenten. Visma biedt de mogelijkheid om te sturen op een betrouwbare leverdatum. Uw verkopers worden alleen door het systeem geïnformeerd als er op de gewenste leverdatum onvoldoende voorraad van het artikel aanwezig is. In dat geval kan direct met de klant worden besproken welke alternatieven er voorhanden zijn.