Data moet leidend zijn

 

Betrouwbare data zou altijd leidend moeten zijn bij het nemen van zakelijke beslissingen. Toch hanteren nog heel veel organisaties geen datagedreven – of datadriven – besluitvormingsproces. Niet alleen omdat ze dit niet zouden willen, maar vaak omdat de systemen waarmee ze werken dit onmogelijk of heel erg ingewikkeld maken.

Wat zijn de voordelen van betrouwbare data?

Als financieel professional wilt u snel op elk moment goede rapportages kunnen aanleveren. U wil sturen op de belangrijkste kpi’s van de organisatie en indien nodig snel kunnen ingrijpen en bijsturen. Hiervoor moet u beschikken over betrouwbare data. Bovendien kunt u op basis van gegevens waarop u kunt vertrouwen de directie beter informeren en adviseren. Andere voordelen van betrouwbare data voor uw organisatie zijn:

Single point of entry


Wanneer dezelfde data in uw organisatie op verschillende locaties wordt opgeslagen en vervolgens door diverse gebruikers wordt bewerkt, kan het voorkomen dat gegevens niet meer overeenkomen. Wat doet u als de verkregen data van elkaar afwijkt? Welk systeem spreekt dan de waarheid?

Bekijk goed welk systeem binnen uw organisatie over de meest correcte en bruikbare data beschikt. Dit systeem wordt het bronsysteem. Door vervolgens te automatiseren en andere systemen met dit bronsysteem te koppelen, beschikt u in al uw systemen over data die u kunt vertrouwen.

Aandacht naar uitzonderingen

Gegevens die geautomatiseerd tussen systemen worden uitgewisseld, kunnen worden weergeven op een door uzelf samengesteld dashboard. U heeft dan in een oogopslag inzicht in de financiële gezondheid van uw onderneming en krijgt proactief een signaal als bepaalde waarden buiten de gestelde bandbreedte komen. Zo verlegt u de focus naar zaken die uw aandacht echt nodig hebben.

Knelpunten eerder signaleren

Geautomatiseerde systemen geven u de ruimte om toekomstanalyses te maken. Niet alleen kunt u zo sneller en eenvoudiger rapporteren aan het management, u bent ook proactiever omdat u risico’s en knelpunten veel eerder signaleert.

Blijven verbeteren

Wanneer u op basis van betrouwbare data eenvoudig analyses kunt maken, kunt u gericht verbeteringen (blijven) doorvoeren. Misschien heeft uw organisatie bijvoorbeeld wel voldoende voorraad maar niet de juiste. Of moet u net iets te vaak ‘brandjes blussen’. Realtime gegevens geven u direct zicht op de stand van zaken zodat u kunt bijsturen en verbeteren.

Tevreden medewerkers 

Handmatige werkzaamheden zijn bij organisaties die beschikken over betrouwbare data vaak geëlimineerd. Medewerkers houden hierdoor meer tijd over om te doen waar ze goed in zijn. Het werk wordt inhoudelijk interessanter en er ontstaat minder werkdruk en stress. Op deze manier wordt een organisatie een aantrekkelijkere werkgever en worden goed opgeleide medewerkers behouden.