Whitepaper: Prijsstrategie voor het accountantskantoor

De verschillende prijsmodellen

Veel accountants en administratiekantoren hebben te maken met prijsdruk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de toegenomen concurrentie en prijsbewustere ondernemers.

Over de maatregelen die zij moeten nemen om deze prijsdruk het hoofd te bieden, zijn de meningen onder accountants- en administratiekantoren verdeeld. Twee derde van de kantoren vindt dat ze hun verdienmodel moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden in de branche, terwijl ongeveer een derde van mening is dat vasthouden aan hun bestaande omzetmodel de beste strategie is.

Waar ligt uw toegevoegde waarde?

Uiteindelijk is het doel van een accountant om een ondernemer te helpen. Hem te laten groeien, zijn liquiditeitspositie en winst te verbeteren, belasting voor hem te besparen en hem daarbij te coachen. Het interne doel voor u als kantoor is dan ook om deze dienstverlening zo efficiënt mogelijk te doen. Weet u precies waar uw cliënten behoefte aan hebben? Als u daar meer inzicht in hebt, is het creëren van diensten met meer toegevoegde waarde eenvoudiger en kunt u naar een model van value-based pricing.

Is het in de veranderende digitale wereld een optie om te blijven vasthouden aan de huidige verdienmodellen of noodzakelijk om na te denken over alternatieven? In deze whitepaper leest u hier alles over.


Vul het formulier op deze pagina in en download de whitepaper gratis!

Prijsstrategie voor het accountantskantoor afbeelding whitepaper

Vul het formulier in en ontvang de whitepaper

Aanhef
Bedrijfsgrootte
Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden