Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Slimme automatisering voor de accountancypraktijk

AccountView XBRL/SBR - hoe werkt het?

Dat u met AccountView XBRL/SBR, in combinatie met Samenstel-assistent, een belangrijke stap voorwaarts kunt maken is duidelijk. Maar hoe werkt AccountView XBRL/SBR nu eigenlijk?

Het gebruiken van XBRL/SBR in AccountView is te verdelen in twee stappen: een eenmalige inrichting en de terugkerende werkzaamheden per administratie/SBR rapport. Beide stappen worden hieronder beschreven.

Eenmalige inrichting

Na het installeren van de module AccountView XBRL/SBR dient u de Nederlandse Taxonomie (NT) te importeren en te koppelen (‘mappen’) aan uw (centrale) modeladministratie.
NB: het is raadzaam om te werken met centrale administratiemodellen. U hoeft de koppeling dan uitsluitend in het centrale model aan te maken waarna geabonneerde cliëntenadministraties automatisch worden bijgewerkt. Wanneer u niet werkt met centrale administratiemodellen dan dient u de mapping eenmalig per cliëntadministratie vast te leggen.

Het koppelen van de taxonomie gebeurt aan grootboekrekeningen en niet-financiële gegevens (zoals het aantal medewerkers, de bedrijfsactiviteit et cetera).

Werkzaamheden per administratie/SBR rapport

De werkzaamheden die u na het eenmalig koppelen van de taxonomie in elke administratie dient te verrichten zijn afhankelijk van welk SBR-rapport u wilt opstellen.

OB-aangifte

Wilt u de OB-aangifte versturen, dan volgt u dezelfde procedure als altijd, maar kiest u voor ‘SBR’ als output-optie. De Samenstel-assistent kan ook bij het opstellen van de OB-aangifte een welkome aanvulling zijn. De basiscontroles die u voor de OB-aangifte altijd uitvoert kunnen door Samenstel-assistent worden uitgevoerd en zo ziet u in één oogopslag of de OB-aangifte correct is of niet.

Deponering Kamer van Koophandel

Voor het opstellen van de deponeringsjaarrekening volgt u allereerst het werkprogramma voor het uitwerken van de jaarrekening. Wanneer u hiervoor AccountView Werkprogramma gebruikt dan worden de cijfermatige onderdelen in het Werkprogramma al door Samenstel-assistent voor u uitgevoerd. Daarnaast hebt u in de loop van het boekjaar de nodige controles al door Samenstel-assistent laten uitvoeren en is de ‘kwaliteit’ van de administratie dus al grotendeels op orde. Met behulp van Samenstel-assistent zorgt u dus in eerste instantie voor een juiste en volledige administratie en vervolgens werkt u de overige items van uw werkprogramma af. Daarna kunt u de jaarrekening – met behulp van AccountReporter – desgewenst afdrukken voor de cliënt. U kunt op dit punt ook de deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel aanmaken. Hiervoor gebruikt u ook Samenstel-assistent om u te assisteren bij het opgeven van de noodzakelijke toelichtingen en specificaties. Samenstel-assistent leest hiervoor de taxonomie en geeft u aan welke specificaties of toelichtingen nog ontbreken of niet correct zijn. U kunt hierbij gebruik maken van standaardteksten die u in AccountView hebt vastgelegd. Het opstellen van het SBR-rapport voor de Kamer van Koophandel en het verzenden er van is nu slechts nog een druk op de knop.

Kredietrapportage

Voor het opstellen van de kredietrapportage voor de bank van uw cliënt (ABN AMRO, ING of Rabobank) volgt u allereerst het werkprogramma voor het opstellen van de (fiscale) jaarrekening. Ook hierbij kan Samenstel-assistent het cijfermatige deel van alle werkprogramma-items beoordelen en de controlerapporten in het dossier bewaren. De taxonomie voor kredietrapportage kenmerkt zich echter door het feit dat de banken aanvullende gegevens wensen die in de regel op dit moment nog niet altijd in AccountView worden geregistreerd. AccountView helpt u daarbij om op een gemakkelijke manier deze gegevens vast te leggen en te rapporteren. AccountView maakt op basis van de taxonomie voor kredietrapportage automatisch subadministraties aan bij grootboekrekeningen. Deze subadministraties bevatten de velden voor toelichtingen en specificaties die u in de kredietrapportage moet opnemen. Een deel van deze velden kunnen automatisch worden gevuld. AccountView beschikt immers over de ouderdomsanalyse van de debiteuren en ook over de specificatie van alle activa, de WOZ-waarden, afschrijvingsmethodieken en afschrijvingsperioden. Een aantal specifieke waarden zijn (nog) niet in AccountView bekend. De Samenstel-assistent wijst u op deze nog in te vullen specificaties die u in de administratie vervolgens kunt vastleggen. Als alle benodigde waarden zijn gevuld kunt u met één druk op de knop het SBR-rapport genereren en verzenden.

Verzenden en autoriseren

Voor het verzenden en autoriseren van de SBR-rapportages maakt u gebruik van een portaal. AccountView XBRL/SBR koppelt met portalen van verschillende leveranciers. Deze portalen beschikken over het benodigde ‘autorisatieregister’. In dit register legt u vast dat u als intermediair gerechtigd bent om de verschillende SBR-rapportages namens uw cliënt in te dienen. Zowel Digipoort als de Bankenhub controleert elk binnenkomend SBR-bericht op geldigheid in het autorisatieregister.