Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Slimme automatisering voor de accountancypraktijk

AccountView XBRL/SBR

De oplossing voor accountants- en administratiekantoren

AccountView XBRL/SBR is een uitbreidingsmodule op de basispakketten AccountView Team en AccountView Business.

De functionaliteit

Met AccountView XBRL/SBR beschikt u over de volgende mogelijkheden:

  • Inlezen van XBRL-taxonomieën
  • Mappen van XBRL-taxonomieën aan het grootboek en aan ‘niet-financiële gegevens’
  • Vastleggen en koppelen van toelichtingen (tekstblokken) en specificaties
  • Importeren van externe gegevens ten behoeve van SBR-rapportages
  • SBR-rapportages opstellen: Kredietrapportage (banken), KvK-deponering (verkort), CBS-rapportages, Omzetbelastingaangifte, Verkorte winstaangifte (o.b.v. import)
  • SBR-rapportages verzenden naar DigiPoort en Rapportageportaal (banken)

Het onderscheid

De met AccountView geproduceerde SBR-rapportages verschillen natuurlijk niet van de rapportages die u met andere XBRL/SBR-oplossingen genereert. Net zoals de resultatenrekening van eenzelfde administratie uit verschillende boekhoudpakketten niet zal verschillen. Het onderscheid zit dus niet in de rapportages zelf, maar in het proces om tot de rapportages te komen. Een ander belangrijk aspect is de toekomstbestendigheid van de oplossing.

Het proces

Visma Software vindt, net als de meeste andere specialisten op dit gebied, dat XBRL/SBR bij de bron geïmplementeerd moet worden. In de financiële administratie dus, en niet als ‘sluitstuk’ op het einde van het proces. De redenen hiervoor zijn evident: bij implementatie bij de bron (en het genereren van de SBR-rapportages uit de financiële administratie) bent u altijd zeker van aansluiting van rapportages onderling. Dat is logisch want u baseert verschillende rapportages op dezelfde gekoppelde SBR-elementen: omzet in rapportage A is dus dezelfde omzet in rapportage B.

Hieronder treft u schematisch de situatie aan wanneer u XBRL/SBR implementeert op het einde van de processen. Een pragmatische aanpak weliswaar, maar niet toekomstbestendig en met afhankelijkheid van meerdere leveranciers. Daarnaast hebt u tussen de XBRL-rapportages onderling geen controle op aansluitingen. De rode lijnen geven aan op welk moment er gekoppeld wordt (al dan niet automatisch) met XBRL/SBR-elementen.

 

Hieronder treft u een schematische weergave aan van de werkwijze die u met AccountView realiseert. Er wordt slechts eenmaal data gekoppeld aan SBR-elementen: in de financiële administratie. Vanuit de financiële administratie kan de rapportage naar banken, KvK en het CBS worden verzorgd. Ook de OB-aangifte kan in SBR-formaat naar de Belastingdienst worden verzonden. Voor het opstellen van de VpB- en IB-aangiften in SBR-formaat is een fiscaal pakket noodzakelijk. Het fiscale pakket start met de aangeleverde XBRL/SBR-data en vult deze aan met de gecalculeerde gegevens uit het pakket. De jaarrekeninggenerator is hiermee (voor de kleine rechtspersoon) overbodig geworden.

Toekomstbestendigheid

Er bestaat één gezaghebbende Nederlandse taxonomie met ‘hoofdstukken’ voor de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en de banken, maar één ding weten we zeker: tenminste jaarlijks wordt er een nieuwe versie van de taxonomie uitgebracht. Naast wijzigingen in de bestaande taxonomie wordt algemeen verwacht dat er nieuwe extensies (nieuwe taxonomieën) worden uitgebracht. Op dit moment zijn er ontwikkelingen voor de agrarische sector en bijvoorbeeld het onderwijs gaande. Voor welke XBRL/SBR-oplossing u ook kiest,u zult de wijzigingen en extensies moeten kunnen verwerken. AccountView neemt dit voor u uit handen. U kunt elke (nieuwe) XBRL-taxonomie in AccountView inlezen en direct gebruiken. Daarnaast beschikt AccountView over opties om nieuwe en oude versies van de taxonomie te vergelijken en u zo snel en overzichtelijk weer op weg te helpen. Met AccountView kiest u dus voor een toekomstbestendige XBRL/SBR-oplossing!

Gerelateerde artikelen:

Artikel Accountancynieuws:  Ronde tafel XBRL