Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Slimme automatisering voor de accountancypraktijk

Uitwisselen van financiële informatie met XBRL

Al jarenlang wordt er gesproken en geschreven over XBRL. Visma Software is een groot voorstander van het gebruik van deze standaard voor het uitwisselen van financiële informatie. XBRL is in wezen een complexe techniek, die ons voor een uitdaging deed staan om gebruiksvriendelijk ‘onder de motorkap’ in AccountView in te bouwen. Uiteindelijk resulteert dit in het gestandaardiseerd en gestructureerd aanleveren van financiële informatie bij de Kamer van Koophandel, het CBS, de Belastingdienst en de banken.

Processen accountantskantoren aansluiten op XBRL

XBRL is dus meer dan een exportformaat, maar het ‘kunnen werken’ ermee is lang niet het belangrijkste. Veel belangrijker is dat u uw processen aansluit op het gebruik van XBRL/SBR. Wat we daarmee bedoelen? De banken zullen XBRL gaan gebruiken om steeds frequenter informatie van uw cliënten uit te vragen. Dat zal gebeuren bij het administratie- en accountantskantoor van de MKB’er. Dit stelt eisen aan uw organisatie en processen.

Administraties continu op orde

Op de eerste plaats wenden de banken zich niet voor niets tot u. U kunt namelijk kwaliteit van de data waarborgen door het volgen van controle- en werkprogramma’s en vaste procedures, dat zult u dus moeten aantonen. Daarnaast zal de informatieuitvraag steeds frequenter gaan plaats vinden. Het is dus zaak dat de administratie van uw cliënt op elk moment actueel is. U moet er dus voor zorgen dat alle facturen zijn geboekt, de lonen en afschrijvingen zijn verwerkt en dat de nodige aansluitingen correct zijn. Juistheid en volledigheid op elk moment dus. Dat betekent dat u niet (meer) kunt volstaan met het eens per kwartaal of eens per jaar inboeken van de administratie van uw cliënt, óf dat u de juistheid en volledigheid moet kunnen aantonen van de administratie die uw cliënt nu zelf voert. Als u zich wel in deze processen herkent, dan valt er nog het een en ander te optimaliseren.

Voorbeeld bij: meer adviesuren door procesoptimalisatie