Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Akkoord
Slimme automatisering voor de accountancypraktijk

Veelgestelde vragen over XBRL/SBR

 1. Wat is XBRL?
  XBRL is de afkorting van Extensible Business Reporting Language. Een internationale standaard voor financiële rapportage. De standaard beschrijft simpel gezegd de ‘grammatica’ van de financiële rapportages.
 2. Wat is een taxonomie?
  Een taxonomie is een geordende verzameling en beschrijving van gegevenselementen die via XBRL worden uitgewisseld. De taxonomie is binnen XBRL het ‘woordenboek’.
 3. Wat is de Nederlandse Taxonomie (NT)?
  De Nederlandse Taxonomie is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages. De Nederlandse Taxonomie is een ‘verklarende lijst’ van termen en definities en hun onderlinge afhankelijkheid die is gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Elk jaar komt een nieuwe versie van de Nederlandse Taxonomie beschikbaar. De Nederlandse Taxonomie is te vinden op: www.nltaxonomie.nl
 4. Wat is een extensie?
  Op de Nederlandse Taxonomie kunnen extensies worden gemaakt: een rapportageproces maakt dan als basis gebruik van de Nederlandse Taxonomie, maar heeft voor specifieke rapportagedoeleinden een (beperkt) aantal andere definities nodig om tot de juiste rapportages te komen. Een voorbeeld van een extensie is de ‘bankentaxonomie’ die door de banken is ontwikkeld ten behoeve van kredietrapportage. De Nederlandse taxonomie is de basis voor de bankentaxonomie en de banken hebben hier additionele gegevenselementen aan toegevoegd. Voor meer informatie over de bankentaxonomie: www.rapportageportaal.nl
 5. Wat is SBR?
  SBR staat voor Standard Business Reporting. Dit is het overheidsprogramma van de overheid dat gebruik maakt van XBRL om financiële rapportages met uitvragende partijen (Belastingdienst, CBS, Kamer van Koophandel en banken) uit te wisselen.
  Zie ook: www.sbr-nl.nl/