HRM Consultancy

 

Visma biedt bij de implementatie van haar hrm-software oplossing optimale ondersteuning. Door het volgen van een gestructureerde projectaanpak, wordt de kwaliteit en de efficiency van de implementatie geborgd. 

Inrichting

Onze consultants ondersteunen u bij het inrichten van Visma.net HRM & Payroll. Ze weten wat er in uw branche en bij uw organisatie speelt en kunnen door hun ervaring een maximale bijdrage leveren aan een snelle implementatie. Met behulp van de consultant worden uw (kern)gebruikers volledig wegwijs gemaakt in de applicatie. Tijdens de inrichting zal de consultant u voorzien van nuttige adviezen, gebaseerd op eerdere praktijkervaringen.

Testen

Zodra de inrichting onder begeleiding van de consultant is voltooid, breekt er een periode van testen aan. De ingerichte software wordt onderworpen aan de meest voorkomende praktijksituaties binnen de organisatie. Er worden proefsalarisruns gedraaid en u kunt bijvoorbeeld een pilot opstarten om de verlofmodule te testen. Testen kan binnen een werkgroep binnen uw organisatie worden gedaan. Indien u hier behoefte aan heeft, kan dit onder begeleiding van een consultant worden gedaan.

De resultaten van de testen bespreekt u met uw consultant. Issues die voortkomen uit een probleem in de inrichting zullen hierbij worden opgepakt en opgelost.

Live

Na een implementatie volgt de ‘Live-gang’ met de software. De eindgebruikers zullen het product daadwerkelijk in gebruik gaan nemen. Vaak zal een consultant aanwezig zijn op de dag van de livegang en ondersteunen bij de laatste vragen die hierbij ontstaan. Hierna is de software klaar voor gebruik!

Nazorg

U kunt ervoor kiezen om enige tijd na afloop van de implementatie een nazorgdag in te plannen met uw consultant. Naarmate u het pakket langer en intensiever gebruikt, zult u zien dat er nieuwe, diepgaandere bij u vragen opkomen. Visma ondersteunt u dan graag met consultancy, zodat u het maximale uit uw softwarepakket kunt halen.

Zie ook: HRM projectmanagement diensten

Download de factsheet Visma.net Hrm & Payroll