Visma & het NIRPA

 

Visma wil zich niet alleen profileren als aanbieder van software voor HRM en salarisverwerking maar ziet zichzelf ook als HRM kennispartner. Wij organiseren daarom regelmatig evenementen op gebied van HRM. Naast themasessies en productdemonstraties vinden er ook seminars, klantendagen, gebruikersbijeenkomsten, webinars en andere HRM specifieke evenementen plaats.

Visma heeft en blijft zoeken naar samenwerkingsverbanden met organisaties die producten en diensten aanbieden die aanvullend zijn op de oplossingen van Visma. Door deze overeenkomsten zijn wij in staat onze klanten en doelgroep nog beter van dienst te zijn.  

In het aanbieden van trainingen en workshops heeft Visma een samenwerking met het NIRPA, een stichting opgericht naar aanleiding van de maatschappelijke behoefte aan (h)erkenning van het vakgebied Payroll Accounting. NIRPA behartigd niet alleen de belangen van vakopleidingen maar ook die van organisatie en beroepsbeoefenaren die activiteiten ontplooien op het gebied van Payroll Accounting. NIRPA accrediteert opleiders (als organisatie) en opleidingen (de aangeboden reguliere opleidingen zowel als de cursussen, seminars en leergangen - door het NIRPA PE modules genoemd) met te behalen PE-punten, welke professionals dienen te behalen om hun titel in één van de registers te behouden. NIRPA kent de volgende registers (tussen haakjes de eventueel te voeren titel):
  • Register Payroll Professional (RPP)
  • Register Salarisadministrateur (RSa)
  • Register aspirant salarisadministrateur

Voor meer informatie over PE-punten en de voorwaarden tot registratie in de registers verwijzen wij u naar de website van het NIRPA.