Verzuimmanagement

In de module Verzuimmanagement registreert u wie wanneer ziek is geweest. Alle acties die daaruit voortkomen worden door het systeem uitgezet in uw organisatie, bewaakt en opgevolgd.


Wat levert het u op?

  • Uw persoonlijk verzuimprotocol volledig geïntegreerd en ondersteund
  • Nooit meer acties vergeten
  • Verlaging van het verzuimpercentage en dus uw verzuimkosten
  • Alle betrokken werken in 1 dossier
  • Bespaar op boetes en verdien met subsidies
  • Geen papier meer naar het UWV, alles digitaal
  • Besparing op arbodienstverlening
  • Eenvoudig en snel inzicht via het verzuim-dashboard

Verzuimprotocol volledig geïntegreerd

Nadat de ziekmelding is vastgelegd wordt uw verzuimprotocol opgestart. Dit houdt in dat alles wat u en uw organisatie doen binnen een verzuimproces, wordt klaargezet in taken. Het protocol bestaat uit Wet Verbetering Poortwachter (WVP) taken en daarnaast ook uit interne taken. Denk aan het sturen van een fruitmand, een tweewekelijkse belactie of terugkoppeling van de bedrijfsarts.

Volledig WorkFlow-gestuurd Verzuimmanagement

Het verzuimprotocol is volledig WorkFlow-gestuurd. De module ziekteverzuim weet precies wat wanneer moet gebeuren. Alle betrokken partijen (casemanager, P&O, bedrijfsarts etc.) krijgen hun specifieke taken op de actielijst. Zo wordt de casemanager aangespoord een plan van aanpak te maken en de bedrijfsarts moet de medewerker uitnodigen voor het spreekuur.

Grip op het proces en optimale controle

De module Verzuimmanagement weet op basis van de verzuimprotocollen precies wat u in welke situatie doet. Door de gedetailleerde invulling van het protocol kunt u ook nauwgezet sturen en bewaken. Als een Plan van aanpak te laat dreigt te worden gemaakt, krijgt u als bewaker automatisch een signaal.

Bespaar op boetes en verdien op subsidies

Door de goede controle en bewaking van de module Verzuimmanagement loopt uw proces op rolletjes. U voldoet aan de eisen die het UWV stelt aan ziekteverzuim. Daardoor ontvangt u geen boetes. Daarnaast benut de module Verzuimmanagement automatisch subsidiebronnen zoals de No Risk Polis en het vangnet.

Bespaar tijd door koppeling met UWV en Arbodienst

De module Verzuimmanagement stuurt automatisch meldingen naar uw arbodienst en het UWV. Met name de koppeling met het UWV scheelt u veel tijd. Het invullen van papieren formulieren is tenslotte verleden tijd met de inzet van HRM-systemen.

Verzuimcijfers altijd up to date

De module Verzuimmanagement toont de belangrijkste ken- en stuurgetallen van het verzuim Dashboard. Zo kunt u op een eenvoudige manier de actuele stand van zaken binnen uw organisatie of afdeling inzichtelijk maken. Daarnaast is er een groot aantal verzuimrapportages beschikbaar. De betrokken partijen kunnen deze informatie zelf halen, u hoeft dit niet meer te brengen.

 

Wilt u meer weten over Visma.net en verzuimmanagement?

Download dan de gratis whitepaper of laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!