Koppeling Ayton

Koppeling Ayton

Visma en Ayton hebben een standaardaansluiting tussen Visma en Aysist® die bij de vele gezamenlijke relaties in gebruik is. De inrichting van deze aansluiting is zo vorm gegeven dat deze voor de klant probleemloos verloopt. Zo worden vanuit Visma  de mutaties van de medewerker- en contractgegevens automatisch doorgegeven aan personeelsplanningsysteem Aysist®. Voor de verloning is er vanuit Aysist® een aansluiting naar Visma  waarin  ORT, verlof en eventuele interne doorbelastingen verwerkt zijn. Alle updates worden automatisch verwerkt.


Wat is de toegevoegde waarde voor u?

Er is één bronsysteem voor de medewerkerinformatie waarmee fouten en dubbel werk worden voorkomen. Alle doorlopende mutaties worden centraal vastgelegd en automatisch overgenomen in de personeelsplanning zodat met de juiste gegevens kan worden gepland. Door de automatische teruggave van de variabele looncomponenten worden fouten en tijdverlies voorkomen. 

Wat doet Ayton?
Ayton biedt zowel het advies als de software om te komen tot efficiënte en effectieve personeelsinzet, desgewenst volledig geïntegreerd met Cliëntplanning of Kindplanning. Ayton bedenkt al ruim 15 jaar oplossingen voor planningsprocessen in de sectoren Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Hieraan ligt een unieke visie ten grondslag; de inzet van medewerkers, het aanbod, beweegt mee met de vraag, met een uitgekiende flexibilisering van de personeelsinzet als basisprincipe. Die visie is verankerd in de Ayton software. Zodat zowel de borging als rapportage van alle vergaarde gegevens en mutaties is gegarandeerd. Software, die capaciteitsplanning, roosterplanning, flexplanning en monitoring integreert. Naast de software wordt consultancy verleend op het gebied van implementatie, training, e-learning en roostersystematiek.