Koppeling Monaco

Koppeling Monaco

Visma en MONACO hebben een standaardaansluiting tussen Visma en MONACO DRP die bij vele gezamenlijke relaties in gebruik is. De inrichting van deze aansluiting is zo vormgegeven dat deze voor de klant probleemloos verloopt. Zo worden vanuit Visma de mutaties van de medewerker- en contractgegevens automatisch doorgegeven aan personeelsplanningsysteem MONACO DRP. Voor de verloning is er vanuit MONACO DRP een aansluiting naar Visma waarin ORT, verlof en eventuele interne doorbelastingen verwerkt zijn. Alle updates worden automatisch verwerkt.


Wat is de toegevoegde waarde voor u?

Er is één bronsysteem voor de medewerkerinformatie waarmee fouten en dubbel werk worden voorkomen. Alle doorlopende mutaties worden centraal vastgelegd en automatisch overgenomen in de personeelsplanning zodat met de juiste gegevens kan worden gepland. Door de automatische teruggave van de variabele looncomponenten worden fouten en tijdverlies voorkomen. 

Wat doet  MONACO?
MONACO Planning heeft een ruime ervaring in het begeleiden en oplossen van planningsproblemen. Bedrijven uit uiteenlopende branches, zoals zorg, welzijn en wonen, retail en industrie, hebben via MONACO hun planningswerkzaamheden vereenvoudigd, een flinke kostenbesparing gerealiseerd en de stap naar succes gemaakt. 

Lees meer over MONACO.