HRM visie - Visma

HRM Visie

Omarm de digitale zelfstandigheid

We leven in de tijd van het individu. De individualisering zal zich de komende jaren steeds verder verankeren in onze samenleving. De samenkomst van mensen wordt gekenmerkt door digitale verbindingen. Zo ook in de werksfeer, waar iedere medewerker zijn individuele kwaliteiten levert, maar daarbij ook zijn eigen eisen en wensen stelt. De werknemer als een bij in de bijenkorf is lang verleden tijd. Steeds meer maken zij, en niet de koningin, de dienst uit. De honing is immers zoeter als hij met plezier gemaakt is.

Open de brochure en lees meer over onze HRM visie

HRM visie Visma

Zelfstandigheid

Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak aan het worden in moderne organisaties. De verantwoordelijkheden verleggen naar leidinggevenden en medewerkers betekent dat steeds meer mensen zélf actie gaan ondernemen.

HRM software

Op de werkvloer verwachten werknemers een soortgelijke situatie. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gegevens en verwachten transparantie van de personeelsadministratie. Directe toegang tot deze informatie is daarom een vereiste. Inzage in verlofkaarten, verzuimcijfers, digitale loonstroken en het rechtstreeks indienen van declaraties, is voor veel medewerkers niet meer dan logisch. Natuurlijk verloopt het doorgeven van een verhuizing volledig digitaal en kan een aangepast telefoonnummer direct door de medewerker zelf worden ingevoerd. Diensten die worden aangeboden middels digitale hulpmiddelen onder de naam HRM online of ESS/MSS (Employee Self Service/Manager Self Service). Software die de medewerker toegang geeft tot zijn eigen gegevens en hem in staat stelt zelf acties uit te voeren.

 

         HRM Visie
HRM Visie

 

                                                                     Doel
HRM Visie

 

 

          Strategie
HRM Visie 

Wilt u meer weten?

Meer weten over deze dienstverlening? Wij helpen u graag! Laat uw gegevens achter via het formulier en we nemen contact met u op! Of neem contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.