De Participatiewet: steun voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt 

Download de whitepaper

Samen met de sociale partners, de gemeenten en UWV heeft het kabinet in 2013 afgesproken om tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze whitepaper zoomen we in op de no-riskpolis.

De Participatiewet: steun voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

 


Vul het formulier in en ontvang de whitepaper direct per e-mail.

JA, ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

JA, Visma mag mij per e-mail informatie sturen afgestemd op mijn interessegebieden. Ik ben ervan op de hoogte dat ik in de Subscription Manager op ieder moment mijn voorkeuren kan aanpassen of mijn toestemming kan intrekken.

Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden

Looncompensatie bij ziekte

Het akkoord is uitgewerkt in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (banenafspraak). Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Deze mensen hebben vaak moeite een baan te vinden.

Onderdeel van de maatregelen onder de banenafspraak is een looncompensatie bij ziekte. U ontvangt van UWV bij een ziekmelding van een werknemer een Ziektewetuitkering, als deze werknemer onder de banenafspraak valt. Dit wordt aangemerkt als de no-riskpolis. Hierdoor loopt u als werkgever dus minder risico als u iemand uit deze doelgroep in dienst neemt of houdt.

Per 1 januari 2017 is de regeling verruimd en kunt u voor een grotere groep werknemers een beroep doen op de no-riskpolis. Bovendien is de termijn van de regeling verlengd. In eerste instantie kreeg u, als u een werknemer in dienst neemt die onder de no-riskpolis valt, alleen de eerste vijf jaar na aanvang van zijn dienstbetrekking het door u doorbetaalde loon geheel of gedeeltelijk vergoed bij ziekte. Als uw werknemer Wajong heeft of had of als hij begeleid werkt vanuit de WS, op basis van een artikel 7 WSW-dienstverband, geldt de no-riskpolis zolang hij bij u in dienst is.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.