In één stap een efficiënte HRM-administratie

De voordelen van HRM software

 

Huidige praktijk in veel organisaties

Veel HRM-afdelingen komen niet of nauwelijks toe aan hun tactische en strategische rol. Zij kampen met ernstige onderbezetting als gevolg van een verouderde HRM-administratie. Door over te stappen op HRM software, profiteren deze organisaties onmiddellijk van een groot aantal voordelen.

De voordelen van automatisering

Dankzij automatisering is dubbel werk, zoals het overtikken of nogmaals invoeren van gegevens, niet langer nodig. Omdat het systeem de juistheid van gegevens automatisch controleert, ontstaan bovendien geen fouten. HRM-adviseurs hoeven evenmin bang te zijn dat procedures niet volgens het boekje verlopen. Organisaties voldoen vanzelf aan alle wettelijke eisen doordat het systeem alle daarvoor benodigde stappen automatisch afdwingt. Doordat HRM-taken automatisch in de lijn worden belegd, is het niet nodig om leidinggevenden aan te manen om tijdig functionerings- en beoordelingsgesprekken te plannen of bijvoorbeeld akkoord te geven voor declaraties en verlofaanvragen.

Al deze aspecten zorgen voor een zodanige lastenverlichting dat HRM-adviseurs hun aandacht kunnen geven aan meer tactische en strategische taken. De organisatie als geheel profi teert daardoor van de invoering van HRM soft ware. Doordat HRM-adviseurs hun expertise optimaal kunnen inzetten, krijgen actuele uitdagingen zoals werving en selectie, stresspreventie en het maximaal motiveren van medewerkers eindelijk de aandacht die ze verdienen.

Als een organisatie overstapt op HRM software, profiteert deze onmiddellijk van een groot aantal voordelen. Deze voordelen komen in de whitepaper stuk voor stuk aan bod:

 • Niet langer ontoegankelijke data
 • Geen risico op dataverlies
 • Geen beveiligingsproblemen
 • Niet langer foutieve invoer
 • Hoog-kwalitatieve data-analyses worden mogelijk
 • Taken worden in de lijn belegd
 • Geen dubbel werk
 • Nooit meer nabellen
 • Werkprocessen verlopen compleet
 • Maximale transparantie
 • Werkprocessen verlopen volgens best practices 
 • Borging van processen bij personeelswisselingen
 • Geen procedurele missers met kostbare juridische gevolgen 
 • Automatisch voldoen aan de privacywetgeving
 • Processen verlopen op tijd
 • Geen overbodige handelingen