Functionaris voor de gegevensbescherming

Download de whitepaper

De komst van de AVG betekent voor sommige werkgevers dat zij verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Naw-gegevens, salarisdata en pensioeninformatie moet u straks wel volgens de regels van de AVG verwerken. De FG moet erop toezien dat de organisatie de verplichtingen uit de AVG naleeft.

Functionaris voor de gegevensbescherming

 


Vul het formulier in en ontvang de whitepaper direct per e-mail.

Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden

Persoonsgegevens verwerken

Om de werknemers van wie u persoonsgegevens verwerkt zo veel mogelijk privacy te geven, is het belangrijk dat u zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt. In de AVG is opgenomen dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen verzamelen en verwerken voor zover die nodig zijn om een specifiek doel te bereiken. Naar de geloofsovertuiging van een nieuwe werknemer vragen, is dus taboe.

Verder mag uw organisatie persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waar ze voor verzameld zijn. Voor het uitbetalen van salaris heeft u bijvoorbeeld het bankrekeningnummer van de werknemer nodig, maar die informatie mag u niet zomaar gebruiken voor andere doeleinden. Soms is het onduidelijk wat u wel of niet mag volgens de privacywetgeving, zoals bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De FG kan uw organisatie over dit soort zaken adviseren, zodat u niet de mist ingaat.