De nieuwe geboorteverlofregeling uiteengezet

Nieuwe geboorteverlofregeling

In het kader van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) heeft het kabinet besloten om het verlof van werknemers van wie de partner is bevallen uit te breiden. Sinds 1 januari 2019 hebben werknemers geen recht meer op twee dagen betaald kraamverlof, maar op maximaal één werkweek betaald geboorteverlof. Per 1 juli 2020 komt daar nog het recht op vijf werkweken aanvullend geboorteverlof bovenop. Er moet van alles worden geregeld zodra de werknemer een verlofaanvraag indient. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de Salaris- en HR-professional.

Administratie bij verlofregelingen

Voor diverse verlofvormen moesten werkgevers al een administratie bijhouden om ervoor te zorgen dat:

  • de werknemer het juiste bedrag aan loon uitbetaald krijgt in een periode van verlof;
  • de werknemer zijn wettelijke verlofrecht niet overschrijdt.

Voor het (aanvullend) geboorteverlof is een vergelijkbaar registratiesysteem nodig. Net als bij ouderschapsverlof heeft de werknemer het recht om het verlof te spreiden of in meerdere delen op te nemen. Hij moet dit aangeven in de aanvraag die hij bij zijn werkgever indient.