HRM software selectie

Het belang van goede voorbereiding

HRM software selecteren

HRM software is het middel waardoor het uitvoeren van HR werkprocessen efficiënter wordt ondersteund. Denk goed na waar HRM software ingezet moet worden en stel van daaruit specifieke wensen en eisen aan het systeem op. Door een dergelijke gestructureerde aanpak zal u het juiste HRM systeem selecteren.

Kijk tijdens de selectie niet alleen naar de kosten van een HR systeem, maar besteed ook aandacht aan bijvoorbeeld:

  • De kwaliteit van de implementatie: zoals een goed projectplan, een planning met inzet van juiste mensen (zowel intern als extern), realistische tijdslijn, etc.
  • Integratie (koppeling) met bestaande systemen.

De leverancier

Ook het gevoel bij een leverancier is belangrijk. HR mag verwachten dat een leverancier:

  • Meedenkt vanuit het oogpunt van de klant i.p.v. enkel vanuit het systeem
  • Voldoende aandacht heeft bij de implementatie. Ook hier mag u als klant verwachten dat de leverancier de projectkaders duidelijk aangeeft, de aanpak faseert en werkt met ervaren consultants.

Door tijdens het selectieproces verwachtingen tussen klant (HR) en leverancier te managen blijft HR in control. Daarmee zorgt HR ervoor dat het HRM systeem binnen de organisatie een succes zal worden!

Download de whitepaper op deze pagina om alle tips te lezen die u helpen bij het selecteren van HRM software.