De versterkte positie van de preventiemedewerker

Download de whitepaper

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die zorg draagt voor de uitvoering van maatregelen die zijn gericht op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. De whitepaper beschrijft de versterkte positie van de preventiemedewerker.

De versterkte positie van de preventiemedewerker

 


Vul het formulier in en ontvang de whitepaper direct per e-mail.

Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden

Wettelijke taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventie-opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie naast zijn gebruikelijke taken verricht. Maar afhankelijk van de organisatiegrootte kan dit ook een fulltime functie zijn. Vaak vervult de P&O-functionaris de taken van de preventiemedewerker. Bij bedrijven tot maximaal 25 werknemers kan ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

  • Het meewerken aan en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (zie uitgebreider 2 hierna);
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) over de te nemen maatregelen in het kader van arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

Nieuw in 2017

Onder de vernieuwde Arbowet die per 1 juli in werking treedt, verandert er het een en
ander rond de positie van de preventiemedewerker. Vanaf die datum:

  • Heeft de werkgever de instemming nodig van de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als diens positionering in de organisatie (zie 3 hierna);
  • Krijgt de preventiemedewerker als aanvullende taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.