De premie Werkhervattingskas

Download de whitepaper

Als u als werkgever werkt of van plan bent te gaan werken met mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben, zijn er verplichte en onverplichte maatregelen. In deze whitepaper bespreken we (de premie voor) de Werkhervattingskas. Een instrumenten die een belangrijke rol spelen bij het in dienst nemen (of houden) van kwetsbare werknemers.

De premie Werkhervattingskas

 


Vul het formulier in en ontvang de whitepaper direct per e-mail.

JA, ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

JA, Visma mag mij per e-mail informatie sturen afgestemd op mijn interessegebieden. Ik ben ervan op de hoogte dat ik in de Subscription Manager op ieder moment mijn voorkeuren kan aanpassen of mijn toestemming kan intrekken.

Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden

De Werkhervattingskas: hoe zit dat?

De groepen werknemers om wie het hier kan gaan zijn mensen met een ziekte of handicap, oudere werknemers of jongeren die als gevolg van ziekte of handicap een scholingsachterstand hebben opgelopen. Het kabinet ziet de inclusie van deze mensen op de arbeidsmarkt als een belangrijk beleidspunt en ontwikkelde daarvoor speciale regelgeving.

De overheid voert sinds de jaren ’90 een beleid dat is gericht op terugdringing van het ziekteverzuim en vermindering van de instroom van werknemers in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Gedurende de eerste twee jaar ziekte is er de loondoorbetalingsplicht. Een werknemer die na twee jaar ziekte en als gevolg van arbeidsongeschiktheid minder dan 65% kan verdienen van zijn oude loon, valt onder de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Deze WIA kent twee soorten uitkeringen. De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA).

Meer lezen over de Werkhervattingskas? Download de gratis whitepaper.

gdprsymbol

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen. Door op JA te klikken staat u ons toe om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te verwerken zoals hier omschreven.